I det fynske folks tjeneste

MF'er: Ministerens svar er dybt arrogant

Fynske handicappede føler sig svigtet af DSB og Banedanmark. Transportministeren afviser, at de er dårligere stillede end handicappede andre steder i landet. Det fynske folketingsmedlem Trine Bramsen kalder ministerens svar for dybt arrogant.

Foto: Reza Sahraei

Fynske handicappede føler sig svigtet af DSB og Banedanmark. Vanskeligere forhold på de lokale togstationer gør det vært for handicappede at tage med toget.

Efter TV 2/FYNSs omtale af sagen har det fynske folketingsmedlem Trine Bramsen (S) spurgt Transportminister Ole Birk Olesen (LA) om, hvad han agter gøre for at sikre bedre tilgængelighed for personer med handicap på de fynske togstationer og indenfor hvilken tidshorisont.

Transportministeren har bedt DSB og Banedanmark om en redegørelse, og han slår nu fast, at "tilgængeligheden for personer med handicap på de fynske togstationer ikke er af ringere karakter end i resten af landet".

Læs også DSB efterlod kvinde i kørestol på perronen

Men det svar er Trine Bramsen ikke tilfreds med.

- Jeg synes ministerens svar er dybt arrogant. Når mennesker med handicap oplever problemer med tilgængelighed, så skal vi som politikere tage det dybt alvorligt og handle på det. Ikke afvise det med tilfældige excelark og sammenligninger med andre landsdele. Jeg tror ministeren har glemt, at han er til for borgerne – ikke omvendt, siger Trine Bramsen (S).

Læs også Handicappede Gitte strander på spor 2: - Det er bare ikke rimeligt

I svaret til Trine Bramsen skriver ministeren videre:

"En situation som den skildrede i artiklen er naturligvis frustrerende for den pågældende borger. Særligt fordi borgeren på den konkrete station er afhængig af assistanceydelsen, og der så alligevel sker en fejl hos den pågældende leverandør.
Derfor er jeg også glad for, at regeringen og Dansk Folkeparti med finansloven for 2017 har afsat yderligere 50 millioner kroner til tilgængelighed på de danske stationer i 2017. Disse penge har vi netop udmøntet til ledelinjeprojekter og elevatorprojekter på en række stationer rundt om i landet."

- Jeg vil fortsætte mit pres på ministeren for at få ham til at tage problemet alvorligt. Og sammen med blandt andet Danske Handicaporganisationer fortsætte med at sætte fokus på, at vi har en udfordring med tilgængeligheden for personer med handicap, som der skal rettes op på hurtigst muligt, siger Trine Bramsen.

Banedanmarks redegørelse til transportministeren

”Der er 26 passagervendte stationer på Fyn, hvoraf 11 er udstyret med perro-ner med standardhøjde på 55 cm. og 3 stationer, hvor halvdelen af perroner-ne har standardhøjden på 55 cm. Af de øvrige stationer har de fleste en ældre standardhøjde på 26 cm.
23 af de 26 stationer har niveaufri adgang til én eller flere perroner.
6 stationer har helt eller delvist etableret ledelinjer på perronerne, og 12 stati-oner har ledelinjer på adgangsveje til perron.
Sammenlignes der med Sjælland/Lolland-Falster og Jylland svarer det til, at Fyn er den landsdel, hvor flest passagerer (98%) har niveaufri adgang til perron (kun overgået af S-banens 100%).
63% af de fynske perroner har helt eller delvist ledelinjer, hvilket kun overgås af stationerne på Sjælland/Lolland/Falster. Fyn har det højeste procentvise andel af stationer med ledelinjer på adgangsvej til perronerne (46%), og 92% af de fynske passagerer har således adgang til stationer med helt eller delvist etablerede ledelinjer på adgangsvejene til perronerne, hvilket er den højeste andel af alle landsdele.
På Fyns største station, Odense, er der ikke fuldt ud etableret ledelinjer på alle perroner, men dette er planlagt til udførsel i løbet af 2017 og 2018.”

 

DSBs redegørelse til transportministeren

”For så vidt angår handicapservice og assistance til kunder med nedsat mobi-litet i forbindelse med rejser med fjern- og regionaltog er servicekonceptet således, at DSB tilbyder handicapassistance på alle DSB’s fjern og regional-stationer.
Assistancen bestilles senest 12 timer før planlagt rejse, og assistance ydes fra
mødested på station A med hjælp til indstigning i tog og på station B med hjælp til udstigning af tog og følge til mødestedet. På DSB stationer, hvor der ikke er niveaufri adgang til/fra perronen, ydes der handicapkørsel fra møde-stedet til nærmeste station med niveaufri adgang samt assistance til ind og udstigning.
I 2016 udførte DSB 17.164 assistancer i fjern og regionaltogstrafikken. DSB kan supplere med følgende tal for udførte handicapassistancer på Fyn, i peri-oden fra d. 1. januar til d. 30. april 2017: Samlet har der i perioden været be-stilt 499 assistancer på Fyn, heraf 3 assistancer hvor kunden er udeblevet, og 2 assistancer hvor DSB’s hjælp har svigtet – herunder den aktuelle sag fra Ejby d. 30. april 2017.”