Middelfart-succes: Vild vækst hos Fiberline

Overskuddet før skat steg fra 3 til 46 millioner kroner sidste år. Antallet af ansatte er vokset med 59 medarbejdere.

De fleste kender Fiberlines arkitektonisk enestående domicil, når de passerer det på motorvejen ved Lillebælt.

Nu har Middelfart-virksomheden præsteret et lige så enestående økonomisk resultat - det bedste i virksomhedens historie. 

Det fremgår af det netop offentliggjorte 2016-regnskab.

Selskabets bruttofortjeneste - der afspejler salget minus vareforbrug - steg fra fra 101 til 168 millioner kroner, mens overskuddet før skat rykkede fra et plus på 3 til 46 millioner kroner.

Fiberline har ansat 59 medarbejdere i regnskabsåret og beskæftigede ved årsskiftet 223 medarbejdere omregnet til heltidsstillinger.

Fiberlines forretningsområde er kompositprofiler og fremstillingen går til produktion af vindmøllevinger og til byggeriet.

Den kraftige vækst har selvfølgelig øget udgifterne bl.a. til lønninger, der steg fra 66 til 90 millioner kroner, og driftsinstjeningen i Danmark har været negativ. 

Til gengæld har Fiberlines datterselskaber i Hong Kong og Kina bidraget med hver fire millioner kroner.

Og Advanced Carbon Pultrusion - et  joint venture samarbeje med Mitsubishi Chemical Corporation, der blev indgået sidst på året - nåede også at give et mindre positivt afkast.

Og det er tilsyneladende i det nye joint venture, at forståelsen for den voldsomme vækst skal findes.

Det fremgår af den noget kryptiske formulering: "Til gengæld har selskabet medført en positiv indtægt på særlige poster, som ikke var forventet ved regnskabsårets begyndelse. Selskabets samlede resultat og styrkelse af egenkapitalen er tilfredsstillende", hedder det i ledelsesberetningen.

Af Fiberline-regnskabets noter fregår det, at egenkapitalen i joint-venture selskabet er på hele 173 millioner kroner, og det fremgår ligeledes, at Fiberlines bruttofortjeneste er påvirket af overdragelse af immaterielle rettigheder og driftsmidler på 52,3 millioner kroner.

Netop samarbejde og udvikling af nye produkter i tæt samarbejde med kunderne ventes at at biddrage yderligere til væksten i Middelfart de kommende år.

"Virksomheden fortsætter et højt udviklingsaktivitetsniveau med adskillige kundedrevne udviklingsprojekter. Ressourcetildelingen til forskning og udvikling er øget overproportionalt. Denne øgning har haft negativ indflydelse på resultatet, men forventes at bidrage væsentligt til at fortsætte virksomhedens høje vækstrate og øge rentabiliteten. Det forventes, at datterselskaberne Advanced Carbon Pultrusion A/S og Fiberline Composites Tianjin Ltd. i 2017 vil bidrage væsentligt til denne vækst", hedder det i ledelsesberetningen.

Fibeline er ejet af Henrik og Peter Thorning fra Kolding.