Midlertidigt stop for kommunal åbenhed

Odense Kommunes politik med at lægge en beskrivelse af al ind- og udgående post på Internettet er sat midlertidigt ud af drift. Et teknisk problem hos Kommunedata har sat et stop for den kommunale åbenhed.

-

Odense Kommunes politik med at lægge en beskrivelse af al ind- og udgående post på Internettet har i snart fire uger været ude af drift. Et teknisk problem hos Kommunedata har sat et stop for den kommunale åbenhed.

Siden 15. maj har odenseanerne været forhindret i at følge med i hvilken post kommunens fem forvaltninger modtager og afsender. De såkaldte postlister er ramt af et teknisk nedbrud hos Kommunedata.

Server-flytning
\"Nogle servere hos KMD er blevet flyttet, og det skaber vanskeligheder med at lokalisere de rigtige adresser til vores postlister. Det er et meget teknisk problem, og vi har rykket for at få fejlen udbedret\", siger it-konsulent i Odense Kommune, John Bonnerup.

I postlisterne kan offentligheden følge med i hvad borgmesterforvaltningen, Børn- og ungeforvaltningen, Kultur- og socialforvaltningen, Miljø- og teknikforvaltningen og Ældre- og handicapforvaltningen modtager og afsender af post.

Ingen udsigt til løsning
Postlisterne indeholder dog kun et kort resume af brevene. Men interesserede borgere kan altid henvende sig til de forskellige forvaltninger og få udleveret hele brevet.

It-afdelingen har ingen bud på hvornår den kommunale åbenhed bliver genoprettet.