Midterpartier i valgforbund

De små midterpartier i Odense har øget deres chancer for at få et mandat ved byrådsvalget til efteråret. Centrumdemokraterne, Kristeligt Folkeparti og Borgerlisten har indgået teknisk valgforbund i Odense.

-

De små midterpartier i Odense har øget deres chancer for at få et mandat ved byrådsvalget til efteråret. Centrumdemokraterne, Kristeligt Folkeparti og Borgerlisten har indgået teknisk valgforbund i Odense.


Det er første gang, at de tre partier indgår i et valgforbund, og samarbejdet betyder, at partierne har øget deres chancer for at blive repræsenteret i byrådet væsentligt.


De tre partier skriver i en pressemeddelelse, at de er enige om, at \"der er behov for nye kræfter i Odense Byråd, der tilgodeser borgernes behov og som anskuer byens problemer ud fra en utraditionel synsvinkel.\"


Valgforbundet binder ikke partierne politisk.


Ved sidste valg i 1997 fik de tre partier omkring 1700 stemmer, hvilket ikke havde været nok til et mandat. Men hvis de tre partier havde været i valgforbund i 1993, så havde de fået et mandat, da de fik omkring 3500 stemmer tilsammen.