Militærøvelse på Fyn

I perioden fra 4. - 10. december rykker militær ind på Fyn. Kommende soldater i Libanon-styrke skal øve sig.

Øvelsen er en del af forberedelserne for soldaterne, som til januar rejser til Libanon for at indgå FNs fredsbevarende styrke, UNIFIL.

Øvelsen handler især om transportopgaver i et område, der minder om der, hvor soldaterne skal gøre tjeneste.

Derfor er valget af øvelsesterræn faldet på de bakkede landskaber og små snoede veje omkring Nr. Åby, Beldringe, Højstrup, Ringe, Faaborg og Assens.

Kan blive meget synlige

I de berørte områder vil kolonner med op til 15 militære køretøjer køre på vejene både nat og dag.

Som en del af øvelsen vil kolonnerne gøre holdt på mindre befærdede veje på alle tider af døgnet.

Forsvaret opfordrer derfor befolkningen i de berørte områder til at se sig ekstra godt for.

Der vil også blive skudt med løst krudt og affyret kanonslag, men det tilstræbes kun at ske i tyndt befolkede områder, oplyser forsvaret.