Militærudstilling har ingen værdi for Odense Bys Museer

Odense Bys Museer har ingen planer om at redde Fyns Militærhistoriske Samling fra en truende lukning.  De fleste genstande kan findes andre steder, og samlingen har ingen værdi for Odense Bys Museer, lyder begrundelsen.

-

Odense Bys Museer har ingen planer om at redde Fyns Militærhistoriske Samling fra en truende lukning.  De fleste genstande kan findes andre steder, og samlingen har ingen værdi for Odense Bys Museer, lyder begrundelsen.


1. juni i år skal Fyns Militærhistoriske Samling være ude fra sine nuværende lokaler på Odense Kaserne. Dermed bliver historien om militærets tilstedeværelse på Fyn, formentlig tvunget til at flytte til Jylland.


Odense Kommune har opsagt samlingen, da kommunen skal bruge lokalerne på 4. sal af vinterkasernen til folkeskole. Og Odense Kommune har ikke tilbudt det lille museum nye lokaler.


\"Vi har vurderet samlingen som interessant og flot, men den falder helt uden for vores arbejdsområde. De fleste effekter kan findes på andre museer rundt om i landet, og genstandene er mere samlet ind efter følelser end efter saglige kriterier. Derfor har vi meddelt borgmesteren, at vi ikke er interesseret i samlingen\", siger Anders Myrtue, der er leder af Odense Bys Museers historiske afdeling.


Anders Myrtue understreger, at han finder samlingen spændende, men den har ingen værdi for et museumsvæsen, og derfor vil Odense Bys Museer hellere bruge resurser på andre områder.