Miljøgodkendelse af kød- og benmel som brændsel

-

-

Fynsværket har fået en officiel miljøgodkendelse af at bruge kød- og benmel som brændsel.


Brugen af kød- og benmel på Fynsværket løser ifølge Elsam et stort miljøproblem, da værket er med til at skaffe døde dyr af vejen, der har været ramt af BSE.


Kød- og benmel har siden marts sidste år været anvendt som brændsel på Fynsværket. Restproduktet bliver blandet med naturgas, og bliver derefter omdannet til varme og elektricitet.


Sammen med flere andre produktionsanlæg under Elsam har Fynsværket fået en såkaldt miljøcertifikation efter en international standard. Miljøcertifikationen viser, at Elsam producerer varme på en miljømæssigt forsvarlig måde.