Miljøgodkendelse går imod Fyns Amt

Danmarks største havbrug, Musholm Lax, har af Miljøstyrelsen fået endelig godkendelse til at øge produktionen. Det betyder, at forbruget af foder øges, så virksomhedens udledning af kvælstof til Storebælt næste år tredobles til i alt 75 tons.

-

Danmarks største havbrug, Musholm Lax, har af Miljøstyrelsen fået endelig godkendelse til at øge produktionen. Det betyder, at forbruget af foder øges, så virksomhedens udledning af kvælstof til Storebælt næste år tredobles til i alt 75 tons.

Fyns Amt har længe protesteret mod, at Musholm skulle have lov til at udvide. Kritikerne af den øgede produktion i havbruget har hæftet sig ved, at de 75 ton kvælstof svarer til mere end det dobbelte af, hvad kommunerne Nyborg og Kerteminde-Munkebo tilsammen udleder fra deres renseanlæg.

Musholm Lax opdrætter sine fisk ud for vestkysten af Sjælland, og firmaets ejer Kurt Malmbak-Kjeldsen mener ikke, at sammenligningen med de to fynske kommuner er holdbar.
Han hæfter sig ved, at fynsk landbrug udleder ikke mindre end 25.000 ton kvælstof årligt til vandløb og søer.