I det fynske folks tjeneste

Miljøminister vil sende foreløbige tal for vandmiljø

Hvis partier ikke vil vente på endelige vandmiljøtal, sender ministeren dem de foreløbige tal, siger han.

Foto: Ole Holbech

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil helst vente til 2018 med at fremlægge de endelige tal for, hvordan det går med vandmiljøet. Men hvis politikerne ikke kan vente, vil han løbende sende dem de foreløbige tal.

Det siger han i en skriftlig kommentar til, at vandmiljøet forværres ifølge tal, som Altinget offentliggør.

- Hvis der et stort ønske om, at foreløbige tal bliver offentliggjort løbende frem mod den endelige rapport, så sender jeg gerne tallene drypvist til Folketinget, efterhånden som Miljøstyrelsen løbende modtager dem fra Aarhus (Universitet), siger Esben Lunde Larsen.

Altinget bygger beregningen på højere tal for klorofyl, men de viser ikke alt, mener ministeren.

- Generelt kan tallene for klorofyl ikke bruges til at fælde en sikker dom over udviklingen i kvælstofudledningen til fjorde og kystvande, og det er derfor for tidligt at konkludere noget i forhold til kvælstofudledningen til vandmiljøet for 2016, siger Esben Lunde Larsen.

Vandmiljøet måles af Aarhus Universitet. Miljøstyrelsen har ikke fået tal for klorofyl for 2016 fra Aarhus Universitet, oplyser ministeren.

- Derfor er det for tidligt at vurdere, hvordan det gik sidste år med klorofyl i danske fjorde og kystvande i 2016. Det påvirkes dels af kvælstof og fosfor fra landbruget, men også fra andre lande, påpeger Esben Lunde Larsen.

Siden 1990 er koncentrationen svundet af klorofyl, selv om det svinger fra år til år. Vind, nedbør og solindstråling påvirker også klorofyl.

Læs også DF hiver minister ind i sag om forværret vandmiljø

- Jeg har i mange år ikke set så forarmet en miljøtilstand, som jeg har set de sidste to somre. Det er helt vildt, så dårlig tilstanden har været de seneste år. Og det er mange steder. I det sydfynske øhav, Odense Fjord, Horsens fjord og i Roskilde fjord. Det er ikke bare et enkeltstående tilfælde, siger biolog ved Sydddansk Universitet Mogens Flindt.

Derfor har Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet foreslået, at resultatet for vandmiljøet først offentliggøres i 2018, når alle tal er færdige, siger Esben Lunde Larsen.

Han forklarer, at landbrugspakken målretter reguleringen. Det gavner miljø og landmænd, mener han.