I det fynske folks tjeneste

Miljøstyrelsen giver amtet ret i kølevandssag

En årelang strid mellem Fyns Amt og flere natur- og miljøorganisationer ser ud til at nærme sig en ende - med amtet som sejrherre. Amtet og miljøorganisationerne er uenige om, hvordan Fynsværket skal behandle sit kølevand, inden det ledes ud i Odense Å og Odense Fjord.

-

En årelang strid mellem Fyns Amt og flere natur- og miljøorganisationer ser ud til at nærme sig en ende - med amtet som sejrherre. Amtet og miljøorganisationerne er uenige om, hvordan Fynsværket skal behandle sit kølevand, inden det ledes ud i Odense Å og Odense Fjord.

Striden har stået på siden midten af halvfemserne. Miljøorganisationerne ønskede, at Fynsværket blev pålagt at bygge et såkaldt køletårn, men i 2002 besluttede Fyns Amt, at værket kunne nøjes med at lave en omlægning af Odense Å, så det varme kølevand ikke bliver ledt direkte ud i Odense Å, men i stedet løber sammen med vandet fra åen længere ude i fjorden. Denne løsning koster kun 10-15 millioner kroner i modsætning til køletårnet, der koster 70 millioner kroner.

Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og NOAH-Fyn klagede over amtets afgørelse, og nu har Miljøstyrelsen så sendt et udkast til en afgørelse i klagesagen ud til de implicerede parter. Afgørelsen stadfæster i store træk amtets afgørelse, men præciserer dog to formuleringer i tilladelsen.

- Jeg er meget glad for, at denne sag ser ud til at nærme sig en afslutning. Især er jeg glad for at Miljøstyrelsen stadfæster vores afgørelse, dermed mener jeg, at de viser, at vi i sin tid lavede de rigtige afvejninger mellem de økonomiske og miljømæssige forhold, siger formanden for amtets Trafik- og Miljøudvalg Poul Weber, Venstre.

Skuffelse hos NOAH
Hos Miljøorganisationen NOAH vækker Miljøstyrelsens afgørelse vrede, Michael Martin Jensen fra NOAH-Fyn siger til TV 2/Fyn, at han finder Miljøstyrelsens afgørelse \"uansvarlig\".

Problemet er ifølge Michael Martin Jensen blandt andet, at løsningen med at omlægge Odense Å slet ikke vil kunne gennemføres i virkeligheden. Skal åen omlægges, så skal der nemlig laves en dybdegående miljøundersøgelse - en såkaldt vvm-undersøgelse, og den undersøgelse vil efter NOAH\'s mening vise, at det ikke er miljømæssigt forsvarligt at omlægfge åen. Til gengæld vil en vvm-undersøgelse formodentlig tage et til halvandet år, og dermed vil løsningen på kølevandsproblemet blot blive forsinket.