I det fynske folks tjeneste

Milliard-omsætning: Fynsk affaldsgigant tjener penge igen

H. J. Hansen vender underskud på 23 millioner til overskud på 12 millioner kroner. Retssag koster ni millioner kroner. Hver tiende medarbejder er væk.

Det går den rigtige vej for Fyns største skrot- og genvindings-koncern H. J. Hansen.

Omsætningen for hele koncernen, der også indholder H.J. Hansen Vin, steg fra 1,3 til 1,6 milliarder kroner.

Samtidig forbedrede H.J. Hansen Holding sin indtjening med 35 millioner kroner til et overskud på 12 millioner kroner.

Det er suverænt skrot- og genvindingsvirksomheden, der fylder mest i koncernen, og branchen er underlagt råvarepriserne og konjunkturernes luner, hvilket skaber både op- og nedture.

I årets løb er det dog lykkedes H.J. Hansen at have adgang til et jævnt flow af råvarer til fornuftige priser, fremgår det af ledelsesberetningen.

Resultatet har været påvirket i negativ retning med ni millioner kroner på grund af en retssag mod et forsikringsselskab, som koncernen har tabt i byretten.

Omvendt har man kunnet forbedre resultatet ved opgradering af nyt produktionudstyr med syv millioner kroner efter en brand på virksomheden.

Antallet af heltidsansatte ansatte i koncernen er i regnskabsårets løb faldet fra 269 til 240.

H.J. Hansen koncernen har de seneste år været under hårdt økonomisk pres, og egenkapitalen er siden 2012/2013 faldet fra 116 til 58 millioner kroner.

Koncernen forventer at kunne opretholde den gode udvikling - dog afhængig af, at de gode råvarepriser holder, og der ikke pålægges nye afgifter, oplyses det i ledelelseberetningen.

H.J. Hansen Vin gav et overskud på tre millioner kroner i det netop offentligjorte regnskab - en forbedring på 33 procent.

Her opgives der ikke omsætningstal, men kun bruttofortjeneste. Den var nogenlunde uændret på knap 60 millioner kroner.

H.J. Hansen Vin har i årets løb skiftet direktør og medarbejderantallet er faldet fra 83 til 69. Der er desuden frasolgt fire butikker, der er blevet til selvstændige vinspecialister.

I årets løb har H.J. Hansen åbnet egen butik i Magasin i København.