I det fynske folks tjeneste

Milliard på vej til ældre

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har færdigbehandlet ansøgninger fra landets 98 kommuner og udbetaler nu den ekstra milliard, regeringen har afsat til ældre.

Hver kommune får udbetalt den del af milliarden, som er reserveret til dem udfra en fordelingsnøgle, der skal sikre, at ældreplejen får et løft på lige vilkår i alle kommuner.

De tre hovedområder er:

  • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
  • De svageste ældre
  • rehabilitering og genoptræning

To tredjedele af milliarden går til øgede lønudgifter i kommunerne, hvilket ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Manu Sareen, ser som glædeligt:

- Vi får flere hænder ude i kommunerne og bedre hænder, hvilket er mindst lige så vigtigt, skriver han i en pressemeddelelse.

Han fremhæver, at kommunerne bruger 10% af ældremilliarden til efteruddannelse af personale, så de bliver for eksempel hurtigere kan spore tegn på sygdom og hjælpe ensomme ældre.