Millionbeløb til Campus Faaborg: - Nu kan vi lave nogle af de ting, vi har haft i støbeskeen

Campus Faaborg, der er et samarbejde mellem lokale skoler og uddannelser, er blevet tildelt 2,7 millioner kroner fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Håbet om at fastholde flere unge i Faaborg-Midtfyn, når de er færdige med grundskolen, har fået sig en saltvandsindsprøjtning i form af en bevilling på 2,7 millioner kroner fra Region Syddanmarks udddannelsespulje. 

- Det her giver os mulighed for at lave nogle af de ting, vi har haft i støbeskeen i efterhånden flere år, siger Jesper Hasager Jensen, der er formand for Campus Faaborg og rektor på Faaborg Gymnasium. 

Pengene skal blandt andet gå til at foreberede undervisning på den nye erhvervsuddannelse, der åbner i Faaborg til sommer. Svendborg Erhvervsskole, der er en del af samarbejdet Campus Faaborg, flytter til august grundforløbet inden for linjen teknologi, byggeri og transport til Faaborg.

Men også flere andre områder får gavn af pengene.

- Pengene er øremærket til en hel masse forskelligt. De skal gå til noget så forskelligt som forberedelse af undervisningen på erhvervsuddannelsen over læsehjælp og vejledning til dem, der har brug for det. Det er også sat penge af til nogle større eventdage, og så er der også midler til koordination - det kræver en del, når fem til seks uddannelser arbejder sammen på den måde, siger Jesper Hasager Jensen. 

Flere på uddannelser og færre frafald

Pengene er afsat til en treårig periode. I Campus Faaborgs ansøgning om puljemidlerne fremgår det, at man forventer, tiltagene vil betyde, at fem procent flere i Faaborg- og Brobyområdet vælger en ungdomsuddannelse til efter grundskolen. 

Campus Faaborg

For de elever, der går på Campus10, som er et 10. klassetilbud på gymnasiet, forventer man at 15 procent flere vælger en ungdomsuddannelse, end tilfældet er nu. Oveni forventer man, at frafaldet fra ungdomsuddannelserne i området kan falde fra 16,3 procent til 6,3 procent.

Derudover forventer man, 10 procent flere fra Faaborgegnen vil bruge de tilbud, ungdomsskolen har efter skoletid. 

Elevtal og ny aftale

Et notat fra Børne- og Ungeministeriet viste i sommer, at Faaborg Gymnasium var et af de danske gymnasier, der frem mod 2030 kan blive udfordret på grund af faldende elevtal. 

I sommer indgik regeringen dog en aftale med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om at tvangsfordele elever.

Det betyder, at Faaborg Gymnasium er garanteret mindst 84 elever fordelt på tre klasser per årgang fremover.

Om pengene fra uddannelsespuljen kan være med til at sikre endnu flere elever, vil rektoren ikke love. Men han glæder sig over bevillingen. 

- Det er aldrig til at spå om, hvem der vælger det ene og det andet. Men vi har aktiviter og tilbud efter skole, som andre gymnasier ikke har, så det kommer til gavn for vores elever, siger han.

Uddannelsespuljen uddeler årligt omkring 20 millioner kroner til udviklings- og forsøgsprojekter på ungdomsuddannelser i regionen.