Millioner på vej til fynske biblioteks-projekter

Odense Centralbibliotek og Tingløkkeskolen i Odense er blandt modtagerne af bevilling fra Kulturstyrelsens udviklingspulje.

I alt modtager 49 projekter fra landets biblioteker tilsammen godt 17 millioner kroner fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

- Det er glædeligt, at iderigdommen er så stor, og at bibliotekerne kommer med konkrete bud på, hvordan de kan være aktive medspillere til løsning af eksempelvis landdistrikternes demografiske udfordringer. Bibliotekerne bevæger sig mod også at blive mødesteder for aktive lokalsamfund. De fleste ansøgninger er til projekter, der rækker ud efter borgere, der ikke har tradition for at benytte bibliotekerne, eller til projekter, der vil inspirere unge såvel som ældre biblioteksbrugere til at benytte de mange tilbud på nye måder, siger Kulturminister Marianne Jelved, Rad.V.

Herunder er en oversigt over de fynske projekter.

Tingløkkeskolen i Odense: 500.000 kroner

Projektet "Hvem er den grimme ælling?" går ud på at forældre med minoritetsbaggrund skal inkluderes i forældresamarbejdet på de forskellige institutioner. Det skal ske via de pædagogiske læringscentre på de to involverede skoler. Det skal være projektmedarbejdernes opgave, at skabe rammerne for forældreinklusion, hvori forældrene kan se sig selv, lige fra dagplejen til ungdomsskolen. Udgangspunktet er et folkeoplysningsperspektiv, derfor skal der tilbydes sprogstimulering, danskundervisning osv.

Odense Centralbibliotek: 748.000 kroner

Bookeaters Convention on Tour:

Projektet har til formål at positionere bibliotekerne som en attraktiv aktør for et litterært vækstlag i samklang med unges præferencer omkring deltagelseskultur og at udvikle kulturtilbud i samskabelse mellem unge og biblioteket. Projektet afvikler en række litterære Conventions udvikiet af unge og projektbibliotekerne understøtter dette med litterære Talentcamps.

Odense Centralbibliotek: 450.000 kroner

Ta' nu stilling! - Meningsdannelse på bibliotekerne:

"Ta nu stilling", der er udviklet i tæt samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, handler grundlæggende om at synliggøre og praktisere kulturinstitutionernes rolle i forhold til, at de udsatte unge tager aktivt del i demokratiet. Desuden styrkes målgruppens oplevelse af, at det nytter at deltage i demokratiet og at have en mening. Dette gøres ved at udvide målgruppens forståelse af politik og demokrati via konkrete tiltag: Debatteater, Demokrati-spil samt debatarrangementer fra unge til unge.

Odense Centralbibliotek: 337.000 kroner

Vi sætter pris på litteraturen:

I Norge er der i de sidste år dukket en række såkaldte litteraturhuse op. Med de norske litteraturhuse som inspiration ønsker projektet at udvikle fremtidens litterære biblioteker. Det skal ske i et samarbejde med private, kulturelle og litterære aktører, hvor vi ønsker at udvikle nye koncepter for litteraturformidling. Projektet ønsker også at udvikle koncepter til selvudgiverne, så de kan blive en del af det litterære miljø på biblioteket.