I det fynske folks tjeneste

Millioner på vej til Fyn: Se her om der er penge til din kommune

Samtlige fynske kommuner får gevinst som følge af den nye udligningsreform. I alt får Fyn en gevinst på samlet 423 millioner kroner.

Samtlige fynske kommuner får penge ud af den nye udligningsreform

- Det lyder rigtigt godt, og mere end vi havde håbet på, siger Faaborg Midtfyns borgmester Hans Stavnsager (S)

Faaborg Midtfyn kommune står til at modtage godt 60 millioner kroner i den udligningsreform, som regeringen netop har indgået med Venstre, Radikale og SF og Alternativet.

Desuden får kommunen lov til at beholde det nuværende finanseringstilskud på lige knap 48 millioner kroner. Finansieringstilskuddet har hidtil været en del af de årlige forhandlinger mellem regeringen og KL, men gøres nu permanent. 

- Vi stod overfor et stort sort hul, men det her giver os et gevaldigt løft, siger Hans Stavnsager, da TV 2/Fyn præsenterer ham for tallene.

Penge til alle

Der er penge på vej til samtlige fynske kommuner i forliget. Den samlede virkning af reformen på Fyn beløber sig rundt regnet til cirka 423 millioner kroner, når tallene fra kommunerne lægges sammen. Det er en væsentlig forbedring i forhold til det oprindelige udspil fra januar, hvor Fyn sammenlagt stod til at modtage cirka 350 millioner kroner.

Svendborg står i kroner og ører til at modtage det absolut største beløb på 91 millioner kroner som er den beregnede virkning af selve reformen. Dertil kommer 54 millioner kroner i årligt finansieringstilskud.

Langeland kan se frem til ekstra udligningspenge på 22 millioner kroner og 11 millioner kroner i årligt finansieringstilskud. I alt lige knap 34 millioner kroner.

- Jeg er virkelig godt tilfreds, Det skal selvfølgelig ses i det lys, at vi i år har fået cirka 40 millioner kroner fra puljen fra særligt vanskeligt stillede kommuner. Det beløb kan vi så ikke forvente næste år, men vi slipper for hvert år at skulle stå med hatten i hånden ovre i ministeriet. Nu kommer pengene fast, og så får vi mulighed for at budgettere med dem fremadrettet, siger Langelands borgmester Tonni Hansen (SF)

(artiklen fortsætter efter grafikken)

Klik på en kommune og se hvad den får ud af reformen

Kerteminde Kommune, som i det oprindelige udspil fra regeringen, stod til at skulle aflevere 1,8 millioner kroner kan nu se frem til knap 21,5 millioner kroner i ekstra udligning og lige knap 22 millioner kroner i årligt finansieringstilskud.

Det er lige akurat nok til, at Kerteminde kommune de kommende år kan klare de stigende udgifter i forbindelse med det stigende antal børn, unge og ældre. Kertemindes borgmester Kasper Olesen (S), sagde til TV 2/Fyn mandag aften, at han håbede på at modtage mindst 25 millioner kroner til de kommende års udfordringer på demografien, og med dagens udligningsreform ser det dermed ud til, at lande tæt på det niveau, som borgmesteren opfatter som et minimumsbeløb.

Nordfyns Kommune står til 46 millioner kroner ekstra, og det vækker store glæde hos borgmester Morten Andersen (V)

- Det er en rigtig god dag for Nordfyn. I det oprindelige udspil stod vi til 21 millioner kroner, og det er nu hævet til mere end det dobbelte. Desuden glæder det mig, at finansieringstilskuddet bliver permanent, så jeg kan kun være tilfreds med, at mit parti fik ændret på tingene, siger Morten Andersen.

Assens Kommune har også fået et gevaldigt løft i forhold til det oprindelige udspil, som dengang blev modtaget med stor skuffelse. Nu står kommunen til lige knap 30 millioner kroner ekstra i udligning.

- Det er en lettelse, at vi nu er igenem den kamp, vi er nogle der har kæmpet de seneste to-tre år for at få gjort opmærksom på alle skævhederne i udligningssystemet. Det er en god dag for Assens Kommune, hvor vi nu igen fremadrettet kan arbejde for at styrke velfærden, siger borgmester Søren Steen Andersen (V) og forsætter:

- Udligningstilskuddet, som endda ser ud til at være højere sammenlignet med 2020, bliver ledsaget af visheden om, at finansieringstilskuddet til kommunerne på 3,5 milliarder kroner fortsættes, hvilket betyder 38 milllioner kroner hvert år oven i for Assens, som vi nu kan budgettere fuldt med de kommende år.

Nyborg Kommune får lige knap 52 millioner kroner i ekstra udligning, 

- Jeg glæder mig over, at der er indgået en holdbar aftale. Med udligningsreformen får vi nu en bedre mulighed for at løse vores velfærdsopgaver i fremtiden, siger borgmester Kenneth Muhs (V)