Millioner til bekæmpelse af grå stær

Ventetiden til en operation for grå stær vil nu blive væsentlig kortere. Mandag besluttede et stort flertal i Fyns Amtsråd at iværksætte en storstilet plan for at komme ventetiden på 80 uger til livs. Se interview med amtspolitiker Karl Vinther(S)

Fyns Amt vil af med ventelisten

Ventetiden til en operation for grå stær vil nu blive væsentlig kortere. Mandag besluttede et stort flertal i Fyns Amtsråd at iværksætte en storstilet plan for at komme ventetiden på 80 uger til livs.

I dag må en patient med grå stær vente 80 uger på at blive opereret for sin lidelse i Fyns Amt. Denne ventetid finder ikke bare patienterne urimelig lang - også politikerne har erkendt, at 80 uger er for lang ventetid.

Mandag besluttede et stort flertal i amtsrådssalen så at bevilge 8 mio. kr årligt til en nedbringelse af ventetiden.

I dag kan Odense Universitetshospital udføre 1000 operationer om året. Men da der er behov for ca. 3000 operationer om året i Fyns Amt, så giver det en ventetid på 80 uger.

Men nu har amtspolitikerne besluttet at øge kapaciteten på Odense Universitetshospital fra 1200 til 2000 operationer om året. Derudover skal fem privatpraktiserende læger udfører i alt 1200 operationer. I alt 4 øjenlæger i Odense, og én i Svendborg skal stå for de 1200 operationer. Alt i alt betyder det, at Fyns Amt fremover vil kunne udføre 3200 operationer om året.

"Det er en god dag for patienterne. Jeg tror, at ventelisten være være betydeligt reduceret om seks måneder, og den skulle gerne være helt væk inden årets udgang", siger Karl Vinther(S), der er en af initiativtagerne til handlingsplanen for grå stær operationer.

Hver operation kommer til at koste amtet 6.600 kr.

Kun Pernille Weiss-Pedersen(K) undlod at stemme for forslaget.