I det fynske folks tjeneste

Millioner til busruter på landet

Flere busruter til studerende på landet, bedre busser på Ærø og en udvidet ordning med telebusser i Faaborg-Midtfyn. Det er resultatet af en ny aftale i Folketinget om kollektiv trafik.

Regeringen er sammen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti blevet enige om at uddele 35,2 millioner kroner til at styrke den kollektive trafik i yderområder af landet.

- Vi styrker den kollektive trafik i yderområder, hvor bussen ofte er eneste alternativ til bilen, og hvor borgere har begrænsede muligheder for at bruge den kollektive trafik, siger transportminister Henrik Dam Kristensen(S).

På Fyn får Faaborg-Midtfyn Kommune 700.000 kroner til at forbedre telekørslen til borgere og turister. Pengene skal bruges til at gøre ordningen mere åben og smidig. Telebusserne bliver i dag brugt af 7.000 rejsende om året, og kommunen regner med at øge passagertallet med 50 procent.

På Ærø skal bustrafikken styrkes, så den passer bedre med færgefarten, og kommunen får 1,4 millioner kroner til at styrke busdriften.

Samtidig bliver det nu nemmere at være studerende på landet. FynBus får lidt over tre millioner kroner til et forsøg med såkaldte uddannelsesruter i tyndt befolkede områder.

De nye busruter skal afdække, om det er muligt at fastholde flere unge i uddannelse ved hjælp af mere direkte offentlig transport mellem bolig og uddannelsessted.