Millioner til fængsler: Udvidelse i Assens Arrest og mere plads i alle fængsler

Der bliver bedre plads i de fynske fængsler, og i Assens bliver kapaciteten udvidet med 30 nye pladser til indsatte. Det er blandt andet resultatet af en millionbevilling til Kriminalforsorgen.

Det danske fængselsvæsen er under pres med for lidt plads til indsatte og ringe vilkår til fængselsbetjente.

Regeringen afsætter derfor nu en merbevilling på 81,5 millioner kroner i 2020 til kriminalforsorgen.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Blandt andet bliver der afsat 8,7 millioner kroner i 2020 til kapacitetsudvidelser på kort sigt. Det betyder konkret, at kapaciteten kan udvides med cirka 60 pladser i Nykøbing Fængsel og Assens Arrest i år.

Derudover er målet med millionbevillingen at få belægningen i andre fængsler ned. Det betyder, at der samtidig bliver mere plads i de fynske fængler i Ringe, Søbysøgaard og Nyborg.

Uholdbart med hårdt arbejdspres

Pengene skal være med til at sikre, at fængslerne fortsat kan drives med mange indsatte, lyder det. Det skal også sikres, at der kan etableres flere fængselspladser i år. Det ventes at gøre arbejdsforholdene bedre for de ansatte i fængslerne.

- Vores fængselsvæsen har nu gennem en årrække været hårdt udfordret med et stigende antal indsatte, som skaber pladsmangel og lægger et hårdt arbejdspres på fængselsbetjentene, siger justitsminister Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

- Det er uholdbart, og derfor afsætter regeringen nu over 80 millioner kroner som en direkte økonomisk forstærkning til kriminalforsorgen.

- De ekstra penge er en nødvendig saltvandsindsprøjtning i landets fængsler, men det løser ikke de grundlæggende udfordringer på kriminalforsorgens område.

- Derfor har jeg fortsat blikket rettet mod at styrke kriminalforsorgen på et mere grundlæggende plan, og jeg ser frem til, at vi sammen med Folketingets partier efter planen skal diskutere en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen til næste år, siger Nick Hækkerup.

55 millioner kroner går til at fastholde det nuværende driftsniveau. Der afsættes 13,6 millioner kroner årligt til at håndtere en række påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Påbuddene har medført øgede udgifter til medicinindkøb og et behov for mere sundhedspersonale.