Millioner til forskning i frivillige

Forskere fra Syddansk Universitet skal undersøge om et stigende samarbejde mellem kommuner og frivillige foreninger fungerer, og hvilken betydning det har for velfærdssamfundet. Projektet støttes af Nordea-fonden med 3,9 mio. kr.

Et forskningsprojekt på Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet vil med støtte på kr. 3.929.100 fra Nordea-fonden og en medfinansiering på kr. 2.750.000 fra fire kommuner og Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus under ledelse af professor Bjarne Ibsen se nærmere på de mange initiativer til et større og tættere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor. Han og kollegerne vil i forskningsprojektet ”Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor” kortlægge de indsatser, der allerede findes rundt om i kommunerne, gå i dybden med udvalgte cases og følge udviklingen gennem tre år.

- Der er generelt store forventninger til, at samarbejdet både vil styrke den frivillige indsats og fremme kvaliteten i en række kommunale indsatser. Formålet med forskningsprojektet er at lære af de mange eksperimenter og blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem den frivillige og den kommunale sektor, fortæller Bjarne Ibsen.

Projektet gennemføres i fire kommuner (Odense, Faaborg-Midtfyn, Faxe og en kommune i Region Hovedstaden) samt det boligsociale område i Aarhus. Forskningsprojektets formål er dels at undersøge de politikker og planer, som de deltagende kommuner har udviklet på området, at kortlægge den frivillige indsats og samarbejdet med kommunen og følge det over tid, at analysere 20 udvalgte projekter dybere og at se på politikker og konkrete indsatser på landsplan. Endelig skal resultaterne formidles gennem dialog med kommuner, foreninger og kommunale institutioner.