Millioner til forskning i stamceller

Stamcelleforskeren Morten Meyer på Syddansk Universitet har fået to millioner kroner af Innovationsfonden.

Bevillingen indgår i en større bevilling til at etablere et stamcellecenter, BrainStem, der skal arbejde med at omprogrammere hudceller til nerveceller i forsøget på at forstå demens og Parkinsons sygdom.

Ved hjælp af avanceret stamcelleteknologi kan forskerne tage hudceller fra patienter med Alzheimer eller Parkinsons og omdanne dem til syge hjerneceller.

På den måde kan de studere sygdommenes mekanismer i en petriskål.

Håbet er at få større forståelse for sygdommene og få bedre redskaber til diagnosticering og ny medicin.

Forskningen har tidligere været hæmmet af, at hjernen er et utilgængeligt sted, og det er risikabelt at tage prøver fra den.

Det skønnes, at omkring 90.000 danskere vil være ramt af demens i 2015, og at tallet vil stige til over 160.000 i 2040.

Demens koster allerede nu Danmark op mod 15 milliarder kr. om året, og Alzheimers sygdom udgør langt den overvejende del af denne økonomiske byrde.

Bredt samarbejde

I alt har Innovationsfonden bevilget 24 millioner kroner til BrainStem.

Centrets leder er professor Poul Hyttel på Københavns Universitet.

Derudover deltager Syddansk Universitet, Rigshospitalet, Århus Universitet, H. Lundbeck A/S, Bioneer A/S, Lunds Universitet og det franske firma Innovative Concepts in Drug Develeopment.

Mere om BrainStem