Millioner til kæmpe skov ved Odense

I løbet af de næste årtier får Odense en ny kæmpestor skov lige vest for byen. Skoven skal beskytte grundvandet og være rekreativt areal for odenseanerne. Finansudvalget bevilligede onsdag 30 mio. kr til skoven. Se kort over hvor skoven skal ligge

47 mio kr. til skovrejsning vest for Bolbro

I løbet af de næste årtier får Odense en ny kæmpestor skov lige vest for byen. Skoven skal beskytte grundvandet og være rekreativt areal for odenseanerne. Folketingets finansudvalg bevillige onsdag 30 mio. kr til skoven.

Et areal på 1850 hektar lige vest for Odense vil over de næste årtier blive beplantet med skov. Folketingets finansudvalg bevilligede onsdag 30 mio. kr til igangsætning af naturforvaltningsprojektet "Elmelund Skov". De resterende 17 mio. kr skal Odense Vandselskab betale.

Skoven skal dels sikre de vigtige grundvandsresurser, der er i området mellem Bolbro og Blommenlyst, men først og fremmest skal den nye skov give odenseanerne nogle tiltrængte rekreationsarealer.

"Odense er stærkt underforsynet med skov og rekreative arealer i forhold til byens størrelse. Derfor er det vigtigt at odenseanerne får noget skov de kan boltre sig i", siger skovridder Søren Strandgaard fra Fyns Statsskovsdistrikt.

Lodsejere vil gerne sælge
Første del af projektet omfatter 600 hektar skov mellem Bolbro og Blommenslyst. Statsskovsdistriktet forventer at de første træer vil blive plantet til næste år, og i år 2010 vil besøgende have fornemmelsen af, at de går i en skov, og om 20-30 vil Odense have en rigtig skov med udvoksede løvtræer.

Men allerede inden da vil de næste dele af projektet gå i gang, så skoven kan nå op på det planlagte areal på 1850 hektar.

Af de bevilligede 30 mio. kr, skal de første 18 mio. kr. bruges til at erhverve jord fra lodsejere i området. Den første lodsejer har allerede sagt god for projektet, og det er denne melding, der har fået finansudvalget til at fremrykke bevillingen.

Skovprojektet bliver anbefalet af både Odense Kommune og Fyns Amt.