Millionlegat til ung forsker

Lektor Pernille B. Lærkegaard Hansen fra Syddansk Universitet har fået 3.3 millioner kroner til et forskningsprojekt, der skal forbedre behandlingen af forhøjet blodtryk

Gennem blandt andet dyreforsøg skal projektet skaffe ny viden om nyrens funktion og bldotryksregulering, og dermed forbedre behandlingen af forhøjet blodtryk.

Legatet er doneret af Lundbeck Fonden, Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, Hjerteforeningen og Fonden til Lægevidenskabens Fremme til projektet "Spændingsafhængige calcium-kanalers betydning for nyrefunktion og blodtryksregulering".