I det fynske folks tjeneste

Millionregning på vej: Forfaldne fortove og nedslidte veje

Vedligeholdelsen af de fynske veje, cykelstier og fortove halter alvorligt bagefter. Der venter de fynske kommuner millionudgifter, og det vil tage flere år, før alle fortove og veje når en rimelig standard, lyder det fra flere fynske kommuner.

00:25

Flere fynske kommuner har gennem de senere år udarbejdet den ene store rapport efter den anden om vejenes, cykelstiernes og fortovenes tilstand. Og det ser ikke godt ud.

Den seneste rapport, der kommer fra Odense Kommune, viser, at vejnettet bliver ringere og ringere år for år. Så klart står det beskrevet i orienteringen, som politikerne i By- og Kulturudvalget i Odense netop har fået:

"I denne fjerde fremlæggelse af rapport for vejens tilstand kan det konstateres, at efterslæbet til stadighed øges. Årsagen er, at driftsbudgettet selv med bidrag fra anlægsmidler, ikke kan nå niveauet for at fastholde tilstanden."

Opgørelsen viser, at på kun tre år er omfanget af dårligt vedligeholdte fortove steget fra 76 kilometer til 291 kilometer ud af kommunens i alt 836 kilometer fortov. Alene en genopretning af det vil koste 620 millioner kroner.

"Udskydelsen af rettidig drift og vedligehold kan betragtes som et lån i vejkapital, hvis nyværdi er 8,6 mia. kr. Resultatet af at udskyde vedligeholdet er blandt andet synligt ved en accelererende skadesudvikling på kommunens fortove", står der i orienteringen.

Politikerne i By og Kulturudvalget i Odense skal nu tage stilling til, om veje og fortove skal renoveres, om tilstanden skal fastholdes eller om efterslæbet skal bremses.

Hvis politikerne vælger at genoprette og renovere vejenes tilstand, så "trafikanternes behov for fremkommelighed, sikkerhed med videre tilgodeses", vil det betyde en ekstra investering på 1,2 milliard kroner fordelt over 10 år.

Og billedet er det samme i flere andre fynske kommuner. Det viser resultatet af en rundringning, som TV 2/FYN har foretaget.

Styr på vejene i Svendborg

Svendborg Kommune har indgået en såkaldt partneringaftale for vejvedligeholdelse med et privat firma, og aftalen sikrer, at vejene i en fastlagt årrække vedligeholdes. Men anderledes ser der ud, når det kommer til kommunens fortove.

Svendborg Kommunes registrering af fortove fra 2015 viser, at der er ca. 350 kilometer offentlige fortove, og driftsbudgettet for vedligehold udgør omkring fire millioner kroner. Tre kilometer af disse fortove er i akut dårlig stand, og 27 kilometer forventes at skulle istandsættes indenfor de nærmeste år. Det samlede efterslæb udgør ca. 4,5 millioner kroner, fortæller Jan Yttesborg, der er afdelingsleder i Trafik og Infrastruktur fra Svendborg Kommune.

Halvdelen af Kertemindes fortorve er i dårlig stand

Kerteminde Kommune har et samlet areal af fortovsbelægninger på 195.812 kvadratmeter. I 2015 er der gennemført hovedeftersyn på samtlige kommunens fortove. Opgørelsen viser, at over 105.000 kvadratmeter fortov er i mindre god tilstand eller i uacceptabel tilstand.

Veje i landområder mest kritiske

I Middelfart Kommune halter vedligeholdelsen af veje og fortove også bagefter. Kommunen har ikke en aktuel status på fortovenes tilstand, men når der kommer til vejenes tilstand, er billedet det samme som i de andre kommuner

Med det nuværede budget vil det tage 4 - 5 år før vejene er vedligeholdt til et tilfredsstillende niveau, vurderer ingeniør Klaus Henriksen fra Trafik og Vej i Middelfart Kommune.

Lavere oliepriser, betyder at prisen på asfalt er faldet, og derfor strækker pengene til vedligeholdese af vejene længere. Til gengæld vil der i de kommede år være store udgifter til at vedligeholde veje og tilhørende dræn ved vejene i kommunens landområder.

Assens laver ny rapport i år

Den seneste opgørelse fra Assens Kommune er fra 2012, og den dækker kun vejene. Rapporten omfatter en beregning på, hvor meget vedligeholdelse der skulle til for, at opretholde det vedligeholdelsesniveau, der var på daværende tidspunkt. Konklusionen her var, at det krævede omkring 20 millioner kroner årligt til vejvedligeholdelse.
 
Kommunen har siden 2012 haft mellem 9 og14 millioner kroner årligt til vejvedligeholdelse, altså mindre end det blev skønnet nødvendigt.

- Vores umiddelbare vurdering er dog, at vores vedligeholdelsesniveau ikke er faldet væsentligt i denne periode, siger trafik- og byggechef Lars Evald Jensen fra Assens Kommune.

I slutningen af i året påbegynder Assens kommune en ny undersøgelse af det aktuelle niveau, som de forventer klar næste år.