Mindre kriminalitet blandt unge

En ny opgørelse fra Fyns Politi viser, at unge under 15 år begår mindre kriminalitet end tidligere.

I 2006 modtog politiet 216 anmeldelser om ungdomskriminalitet. I 2007 var tallet faldet til 185, og i 2008 er antallet af anmeldelser indtil udgangen af juli endt på 60 styk.

Mens vold og røveri stadig ligger nogenlunde stabilt, er det især antallet af tyverier, som er faldet blandt de unge under 15 år. I 2006 var der 178 anmeldelser for tyveri på Fyn. i 2007 150 og i de første syv måneder i år har der været 39 anmeldelser.

- Det er jo altid glædeligt, når kriminaliteten falder, og specielt når det er blandt unge mennesker, fordi de skal have en god start på tilværelsen, og det får de ikke, når de begår kriminalitet, siger Leif Jørgensen, der er leder af kriminalpræventivt sekretariat, Fyns Politi, til TV 2/FYN.

Han fortæller, at det forebyggende forhold mellem skoler, sociale forvaltninger og politiet formentligt er en vigtig del af forklaringen på tendensen.