Mindre natur i de fynske moser

De fynske moser har i løbet af de seneste 20 år været udsat for et \"markant fald i naturkvaliteten\". Det konkluderer en ny rapport fra Fyns Amt, der har målt mosernes kvalitet udfra forekomsten af sjældne planter.

-

De fynske moser har i løbet af de seneste 20 år været udsat for et \"markant fald i naturkvaliteten\". Det konkluderer en ny rapport fra Fyns Amt, der har målt mosernes kvalitet udfra forekomsten af sjældne planter.


Rødlistede planter som fx engblomme og ekstremrigkær er en god indikator for mosernes tilstand. Hvis disse arter gror i en mose, er mosen som regel også rig på mange andre arter.


Uddøde arter
Men desværre er forekomsten af rødlistede planter faldet drastisk de sidste 20 år. Før 1980 var der 188 moser med en eller flere rødlistede arter. I dag er de rødlistede planter forsvundet fra 131 af moserne, hvilket svarer til et fald på 70 procent.


Rapporten viser samtidig at 20 arter helt er uddøde fra de fynske moser.


Færre moser
Årsagen til den dalende naturkvalitet skyldes flere ting. Mange moser er udtørrede, mens andre er blevet stærkt påvirket af tilplantning, dræning eller opfyldninger. Derudover er moserne også påvirkede af kvælstofudledningerne.


De kommende år vil Fyns Amt nøje overvåge naturkvaliteten i moserne og gennemføre naturpleje og miljøvenlig drift, hvor det er muligt.