Mindre salt på vejene

Et forsøg med brug af koncentreret saltvand, i stedet for almindeligt vejsalt, til bekæmpelse af is og rim på den fynske motorvej har givet gode resultater. Så gode, at Vejdirektoratet har taget metoden i brug over hele landet.

-

Et forsøg med brug af koncentreret saltvand, i stedet for almindeligt vejsalt, til bekæmpelse af is og rim på den fynske motorvej har givet gode resultater. Så gode, at Vejdirektoratet har taget metoden i brug over hele landet.

Vejdirektoratet har arbejdet med metoden i vintrene 2000-2002 i samarbejde med bl.a. Fyns Amt med penge fra Miljøstyrelsen.

Og det har vist sig, at der er mange fordele ved metoden.

  • Med saltvand bruges der en trediedel mindre salt til gavn for miljøet og bilerne.
  • Det er hurtigere, at sprede saltvand end almindeligt vejsalt, så de store spredningskøretøjer er til mindre gene for trafikken.
  • Det bliver længere tid på vejene i modsætning til vejsalt, der kan blæse væk. Det giver større præventiv virkning.
  • Saltvandsmetoden er ikke dyrere.

Vejdirektoratet betragter metoden som et stort fremskridt, som supplerer og i mange tilfælde erstatter de traditionelle metoder.