Mindre sygepleje skaber utryghed på småøer

Flere af landets småøer har ingen fast sygeplejerske til at tage sig af det stigende antal ældre. Dyrt for kommuner og utrygt for de ældre, lyder det fra øerne.

De ældre på den lille sydfynske ø Avernakø skal tage færgen til fastlandet, hvis de har brug for længere og omfattende pleje.

Øens faste sygeplejerske er blevet sparet væk og hjemmehjælperen må kun arbejde i hverdagen og ikke længere end til klokken 15.

- De ældre føler sig utrygge uden en fast sygeplejerske, og det går ud over deres mulighed for at blive længst muligt i eget hjem. I stedet bliver de rykket på plejehjem inde på fastlandet, siger ø-udvalgsmedlem Annemarie Genster fra Avernakø.

Problemet er langt fra enestående på Avernakø, men gør sig gældende for de fleste af landets 27 småøer, fortæller Henry Larsen, der er formand for Sammenslutningen af Danske Småøer.

- Vi har desværre oplevet, at de nye storkommuner ikke har givet nogen gevinst i forhold til bedre service på øerne. Der er sket det modsatte, pengene har svært ved at slå til og derfor bliver der skåret på ældreplejen på småøerne og det er katastrofalt, siger han. Og problemet er voksende, fordi andelen af ældre på småøerne er stigende. Lige nu er hver fjerde af øernes godt 5000 indbyggere over 67 år. Det er næsten dobbelt så mange som i resten af landet.

Både Henry Larsen og Annemarie Genster hæfter sig ved, at kommunerne får et særligt tilskud til småøerne fra staten, netop fordi situationen er anderledes end på fastlandet.

- Vi er afhængige af vores færge, fordi vandet skiller os fra Fyn. Og det betyder, at man ikke bare kan sammenligne os med en landsby eller et andet sted. Det er ikke sådan lige til at sende en sygeplejerske herover, og derfor bør tilskuddet fra staten sikre et vist serviceniveau på øerne i stedet for at forsvinde i kommunekassen, siger hun.

Sidste år kom fire ældre borgere fra Avernakø på aflastnings- eller plejehjem og sygehus i kortere eller længere tid og mange andre beboere måtte transporteres mellem ø og sygehus. Ifølge øboerne kunne det måske være undgået eller opholdene forkortet, hvis der havde været en sygeplejerske.

- Og så kan man jo spørge, om kommunerne overhovedet henter nogle penge ved at spare på sygeplejersken eller blot giver folk en ulempe. For et ophold på et plejehjem er dyrere end en hjemmesygeplejerske, siger Henry Larsen.