I det fynske folks tjeneste

Minister-åbning: Satsmidler kan give hurtigere behandling af sexkrænkede

Socialminister Mai Mercado (K) klar til at diskutere flere midler til sexkrænkede, der lider af senfølger. Socialdemokrater yderst tilfredse med åbning.

Claudia Christensen, der tidligere har fortalt sin historie til TV 2/Fyn og bl.a. om ventetiden på at komme i behandling.

Der er nu udsigt til, at sexkrænkede, der slås med de psykiske eftervirkninger af overgrebene, kan komme hurtigere i behandling.

I hvert fald åbner socialminister Mai Mercado (K) nu op for muligheden for at diskutere størrelsen af de satsmidler, der anvendes til landets specialcentre for senskadede, der er blevet sexkrænket.

Åbningen kommer i et svar til det fynske socialdemokratiske folketingsmedlem Julie Skovsby, der har taget sagen op efter TV2 /Fyn har bragt flere indslag og artikler om de lange ventelister.

- Såfremt der er et ønske blandt partierne bag satspuljeaftalen om at drøfte indsatsen til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i forbindelse med efterårets satspuljeforhandlinger, er jeg naturligvis åben for dette, skriver ministeren i sit svar. 

Læs også "Jeg var min stedfars elskerinde hver anden nat"

Ventetiderne er lange

Det fremgår af ministerens svar, at ventetiderne i de tre specialcentre på området er lange.

I CSM Midt-Nord er den samlede ventetid fra visitation, inklusiv deltagelse i senfølgegruppe, til den individuelle terapi eller gruppeterapien mellem 15 til 18 måneder. 

Såfremt der er et ønske blandt partierne bag satspuljeaftalen om at drøfte indsatsen til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i forbindelse med efterårets satspuljeforhandlinger, er jeg naturligvis åben for dette

Mai Mercado (K), socialminister 

CSM Syd i Odense oplyser, at der er cirka seks måneders ventetid på visitation. Ventetiden på behandling er et år og ti måneder for behandling i Odense og to år og syv måneder for behandling i Vojens. 
 
CSM Øst oplyser, at der er løbende optag i de behandlingsgrupper, hvor der er plads til flere deltagere, hvorfor ventelisten ikke opgøres i tid eller følges kronologisk.

Ros til ministeren

Julie Skovsby skriver i en mail til TV2 /Fyn, at Mai Mercado bør have ros.

Julie Skovsby har tidligere været kritisk over, at ministeren slog fast, at specialcentrene (CSM) ikke er det eneste tilbud til sexkrænkede, men at kommuner og regioner også har relevante tilbud.

- Ministeren fortjener ros for sine svar og især for åbningen i forbinndelse med efterårets satspuljeforhandlinger, skriver Julie Skovsby til TV2 /Fyn. 

Læs også Seksuelt misbrugte: Ingen minister-garanti om kortere ventelister

Mai Mercados svar

"Det blev med satspuljeaftalen for 2012 besluttet at oprette en landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til voksne med senfølger af seksuelle overgreb i form af de tre regionale senfølgecentre.

Satspuljepartierne drøftede i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 2017 indsatsen til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Partierne blev i den forbindelse enige om at permanentgøre den eksisterende indsats til målgruppen i regi af de tre senfølgecentre ”med det formål at sikre, at der eksisterer en specialiseret og landsdækkende indsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen” (satspuljeaftalen 2017-2020). De tre senfølgecentre gør en stor indsats, og derfor er jeg også glad for, at centrene er sikret permanent finansiering. 
 
Foruden de tre senfølgecentre er det også en kommunal og regional opgave at tilbyde hjælp til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, såfremt der vurderes at være behov herfor. Jeg kan i den forbindelse henvise til den foreløbige besvarelse af SOU alm. del 373 om de alternative tilbud, der også eksisterer til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. 
 
Det kan desuden bemærkes, at Børne- og Socialministeriet er i gang med at udarbejde en undersøgelse, som skal afdække, hvordan indsatsen i senfølgecentrene kan spille sammen med de øvrige indsatser i regi af sundhedssystemet og det sociale system med henblik på en mere helhedsorienteret indsats for gruppen. Undersøgelsens resultater vil blive fremlagt for satspuljeordførerne.

Såfremt der er et ønske blandt partierne bag satspuljeaftalen om at drøfte indsatsen til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i forbindelse med efterårets satspuljeforhandlinger, er jeg naturligvis åben for dette."