Minister afkræves svar om hjælp til borgere med respirator

SF'er vil have sundhedsministeren til at løse problemet for borgere med en hjemmerespirator, der i stigende grad bliver indlagt på intensivafdelinger, fordi det er svært at rekruttere til jobbet som hjælper.

Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører fra SF, beder nu sundhedhedsminister Magnus Heunicke (S) om en plan for, hvad han vil gøre ved de omfattende problemer med at rekruttere hjælpere til at overvåge borgere, der har brug for støtte til at trække vejret fra en hjemmerespirator.

Det sker efter, at TV 2 Fyn har afdækket store problemer med netop at rekruttere hjælpere og har indhentet dokumentation for, at antallet af indlæggelser af borgere med en hjemmerespiratorordning har været stærkt stigende i Region Syddanmark de seneste to år.  

Situationen er ulykkelig for borgere med for eksempel muskelsvind eller ALS, der er raske nok til at være hjemme, men har brug for hjælp fra en respirator. De bliver frarøvet deres frihed. Det er samtidig en situation, der presser intensivafdelinger, som i forvejen har været udfordret gennem en pandemi.

Derfor mener Kirsten Norman Andersen (SF), at det er på tide, at ministeren griber ind og skaber bedre forhold for borgere med en hjemmerespirator.

- Problemet skal løses, det er afgørende for at patienterne har et godt liv, slår hun fast.

Indlæggelser på intensiv stiger

Kan man argumentere for, at de borgere er heldige, at den ordning findes og må leve med indlæggelser. For mange år siden, var de tvunget til at være indlagt hele tiden, fordi ordningen ikke fandtes?

- Vi har udviklet en teknologi, og vi har fået et hjælpemiddel, der fungerer. Det skal selvfølgelig bruges, fordi det gør det muligt for de borgere at få et ordentligt liv, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun har fulgt området i flere år og har blandt andet organiseret hjælpere i FOA for flere år siden.

- Det handler i høj grad om løn. Lønnen til de respiratoriske hjælpere er ikke ret god, og det er et stort ansvar, de sidder med, uddyber Kirsten Normann Andersen.

En begrundelse for problemet med at rekruttere, der også fyldte i sidste uges dækning på TV 2 Fyn.

Her fortalte Malene Bonde fra Tåsinge, at hun havde forladt jobbet som respiratorisk hjælper, fordi lønnen ikke stod mål med det ansvar, hun havde.

Er det et landsdækkende problem?

Kirsten Normann Andersen har, udover at afkræve sundhedsministeren svar på en løsning af problemet, også bedt ham om at finde tal, der kan kaste lys over problemets omfang på landsplan.

Det øgede fokus på sagen, og på at finde løsninger, glæder Thomas Krog, politisk chef i Muskelsvindfonden.

- Indlæggelser, der alene skyldes problemer med at rekruttere og fastholde hjælperne er et kæmpe problem blandt vores medlemmer. Det er stigende, og det er helt sikkert landsdækkende. Derfor er det stærkt, at Kirsten Normann Andersen har rejst spørgsmålet overfor ministeren. Og det er interessant, at hun spørger til konkrete handlinger, siger han.

Kirsten Normann Andersens spørgsmål til ministeren

Torsdag den 10. september stillede TV 2 Fyn også spørgsmålet "Hvad skal der til for at løse problemet" til både Thomas Krog, de ansvarlige og de berørte, der var samlet om et stort bord på første sal i mediehuset for netop at diskutere løsninger. 

Den samtale førte til, at Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, der sad for bordenden, nu kigger på sagen. Klædt på med flere relevante løsningsforslag fra sagens parter.

Der var forslag på bordet som bedre uddannelse af hjælperne, bedre samarbejde mellem Respirationscenter Syd, de private firmaer, der varetager opgaven, hjælpere, brugere og FOA, og så var der også et ønske om en bedre løn.

TV 2 Fyn følger Kurt Espersens og nu også sundhedsministerens arbejde med at finde en løsning på problemet og vender derfor tilbage til dem begge på et senere tidspunkt for at tale om netop det.

Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, vil nu forsøge at finde en løsning, så antallet af indlæggelser på intensiv kan nå et acceptabelt niveau igen. Foto: Ida Alstrup Klausen
Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, vil nu forsøge at finde en løsning, så antallet af indlæggelser på intensiv kan nå et acceptabelt niveau igen. Foto: Ida Alstrup Klausen