Minister afviser kritik fra Odense

Undervisningsminister Ulla Tørnæs fastholder at tilsynet med landets friskoler skal skærpes. Ministeren afviser kritik fra Odense Friskole, der i brev kalder regeringens lovforslag for et uhørt indgreb mod myndige borgere.

-

Undervisningsminister Ulla Tørnæs fastholder at tilsynet med landets friskoler skal skærpes. Ministeren afviser kritik fra Odense Friskole, der i brev kalder regeringens lovforslag for et uhørt indgreb mod myndige borgere.


Landets friskoler må fremover finde sig i en skærpet kontrol fra Undervisningsministeren. Et nyt lovforslag vil betyde, at ministeren vil øge antallet af fag, der skal have eksternt tilsyn fra tre til ni.


Baggrunden for forslaget er blandt andet, at regeringen ønsker mere kontrol med landets etniske friskoler.


Men forslaget vil i følge Odense Friskole gøre op med en 150-årig tradition om undervisningsfrihed og samtidig indskrænke forældrenes frihed og ansvar.


\"Vi tager skarpt afstand fra, at ministeren får en næsten ubegrænset ret til at fastsætte nærmere regler om tilsynet. Som bemyndigelsen er omtalt i lovbemrækningerne, vil skiftende ministerier få mulighed for at pålægge skolerne yderligere indholdsstyring, så forskellen mellem den frie skoles og folkeskolens undervisning udviskes\", skriver skolens ledelse til minsteren.


Bredere grundlag
Men argumenterne fra Odense preller af på ministeren. I et brev til Folketingets undervisningsudvalg skriver Ulla Tørnæs:


\"Der bliver ikke taget fra forældrekredsen, fordi det eksterne tilsyn styrkes. Forældrene har den daglige kontakt til skolen gennem børnene, og skole-hjem samarbejdet vil også fremover være langt mere intensivt end det eksterne tilsyn. Ved at udvide den række af fag, der skal føres ekstern tilsyn med, får vi et bredere grundlag for at sikre, at eleverne får en undervisnig, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkesolen\", skriver Ulla Tørnæs blandt andet.