Minister: Iltsvind skal forudsiges

-

-

Den lange, varme sommer har afdækket så store problemer med iltsvind i de danske farvande, at miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) vil have hyppigere rapporter om situationen.

\"Det vil hjælpe os\", sagde miljøministeren tirsdag efter et samråd i folketingets miljøudvalg.

Partierne bag vandmiljøplan 2 er enige om, at iltsvindsproblemerne skal løses ved at nedsætte forureningen med næringssalte. De mødes om godt en uge for at indlede nye forhandlinger om Vandmiljøplan 3.

Regeringen foreslår, at der nu bliver nedsat tre arbejdsgrupper, som skal komme med forslag, som politikerne så kan arbejde videre med.

Det bliver dog modtaget med skepsis af Socialdemokratiets vandmiljøordfører Carsten Hansen. Han er ikke tilfreds med miljøministerens arbejdstempo.

\"Jeg synes, at det materiale, vi allerede har, er veldokumenteret. Vi kender synderne,  og det er handling, der skal til\", siger Carsten Hansen.