Minister klar til højere erstatninger

Justitsminister Mette Frederiksen bakker op om et folketingsflertal, der vil have hævet erstatningsniveauet til børn, der har været udsat for vold eller sexovergreb.

Det er erstatningerne på 100.000 kroner til de to sydfynske piger, der var udsat for sexovergreb fra manden i den røde bil, der har fået et flertal i Folketinget til at kræve højere erstatninger til børn, der bliver udsat for sexovergreb eller vold.

Mandag bakkede både Radikale Venstre, Konservative, DF, Venstre og Enhedslisten op om forslaget, der skal sikre markant højere erstatninger. Og nu bakker også justitsminister Mette Frederiksen op om forslaget.

- Jeg synes faktisk, at det vil være en god ide at kigge på størrelsen af erstatningerne. Jeg har også fulgt sagen på Fyn, og i betragtning af de store menneskelige konsekvenser overgreb på mindreårige har, vil det være rimeligt med et højere niveau for erstatninger, siger Mette Frederiksen.

Ministeren vil dog ikke lægge sig fast på et fremtidigt niveau for erstatningerne endnu.

- Jeg vil nu sætte et arbejde i gang, og jeg vil så komme med et forslag, lyder det fra justitsministeren.