Minister: Museumsstøtten skal ændres

Kulturminister Mette Bock tager godt imod forslag fra Odense og Aalborgs kulturrådmænd om omfordeling af statens museumsstøtte. En tænketank er på vej.

Kulturminister Mette Bock (LA) er stærkt interesseret i en ændring af statens museumssstøtte. Som det ser ud nu, får landets 97 statsanerkendte museer til sammen over 400 millioner kroner, men fordelingen er svært gennemskuelig.

- Det er svært at se, hvad der er det grundlæggende kriterium, andet end at et museum blev bygget på et bestemt tidspunkt eller bygget et bestemt sted. Vi skal tilstræbe nogle mere objektive kriterier, så alle kan forstå, hvorfor støtten bliver fordelt på den måde, den gør, siger ministeren. 

Derfor tager Mette Bock også godt imod en henvendelse fra Odenses By- og Kulturrådmand, Jane Jegind (V), og Aalborgs Sundheds- og Kulturrådmand, Mads Duedahl (V).

De foreslår fire kriterier, som statens museumsstøtte i fremtiden kan fordeles efter.

Forslag til kriterier for museumsstøtte

Odenses By- og Kulturrådmand, Jane Jegind (V) fremhæver, at Odense Kommune yder stor kommunal museumstilskud som en konsekvens af størrelsen på det statslige.

- Jeg kan ikke se nogen objektiv grund til, at andre store byer i Danmark skulle have meget mere end odenseanerne og fynboerne, siger Jane Jegind.

De statsanerkendte museer i Odense modtager til sammen 7,3 millioner kroner i statsligt tilskud og 43,2 millioner kroner fra kommunen. Det er til kunstmuseet Brandts og Odense Bys Museer, der blandt andet indeholder H.C. Andersens Hus, Møntergården og Den Fynske Landsby.

I Aarhus modtager de statsanerkendte museer til sammen 63,4 millioner kroner fra staten og 36,1 millioner kroner fra kommunen. Det er til Moesgaard, Den Gamle By, Aros, Naturhistorisk Museum og Kvindemuseet.

Tallene stammer fra 2012 og 2014 og er opgjort af Kulturministeriet.

Kulturminister Mette Bock har kvitteret for forslaget med de fire kriterier.

- Jeg synes, det er rigtig dejligt, at mennesker, der arbejder med det i hverdagen, kommer med forslag. For vi SKAL have ændret på reglerne for museumsstøtte, siger ministeren.

Hun vil nu samle en gruppe mennesker, der ikke har interesser i klemme i museumsverdenen. De skal komme med bud på en reform af støttekriterierne. Derefter skal det drøftes politisk til efteråret.