I det fynske folks tjeneste

Minister ødelægger Lillebælt

Danmarks Naturfredningsforening kritiserer fødeminister, Eva Kjer Hansen, for at give fiskere tilladelse til at skrabe havbunden op i Lillebælt for at fange blåmuslinger.

Ministeren har givet seks fiskere tilladelse til at fiske blåmuslinger i et særligt sårbar område i Lillebælt.
Området er et såkaldt Natura2000-område, som er udpeget ud fra EU?s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.

- Når natur udpeges som særlig betydningsfuld, så skal den selvfølgelig behandles anderledes og beskyttes, udtaler præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Bisschop-Larsen.
Derfor opfordrer foreningen ministeren til at trække tilladelserne tilbage.

Muslingeskrabning er en meget hårdhændet metode, hvor fiskerne bruger tunge redskaber, der pløjer havbunden op. Derved bliver bundplanterne revet op , hvilket påvirker både fiske- og fugleliv.