I det fynske folks tjeneste

Minister: PSO-afskaffelse kæmpe lettelse for erhvervsliv

At afskaffe PSO-afgiften vil betyde en af de største lettelser for erhvervslivet nogensinde, siger minister.

Det har været noget af et drama at være vidne til, hvordan regeringen og aftalepartierne ville finansiere en afskaffelse af den omstridte energiafgift PSO.

Finansieringen er blevet et kludetæppe, hvor borgere, virksomheder og den grønne omstilling må holde for.
 En grøn pulje på 375 millioner kroner skal dog afbøde sidstnævnte.

- Der er tale om en af de største lettelser af det konkurrenceudsatte erhvervsliv, der nogensinde er gennemført i Danmark.

Lars Christian Lilleholt (V), energi-, forsynings- og klimaminister.

Ifølge energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) er der er tale om en af de største lettelser for erhvervslivet nogensinde.

 - Der er tale om en af de største lettelser af det konkurrenceudsatte erhvervsliv, der nogensinde er gennemført i Danmark.

 - Med det her vil ikke mindst en del af erhvervslivet, som er konkurrenceudsat med et højt energiforbrug, i den grad få en kæmpemæssig lettelse, siger ministeren.

Bundskatten hæves på sigt med 0,09 procentpoint for alle skatteydere. Desuden sænkes den grønne check, hvilket i alt giver 1,4 milliarder kroner.

Pensionister og førtidspensionister er dog fredet for beskæringer af den grønne check, som blev indført for at hjælpe dem med de laveste indkomster til at håndtere en højere elregning.

2,1 milliarder kroner tages fra en pulje, som gik til virksomheder, der omlægger virksomheden fra fossil til vedvarende energi. Den afskaffes fra 2017.

Desuden findes 1,7 milliarder kroner ved at sløjfe tilskud for grønne virksomheder i årene 2019-2025.

Billigere at bruge el

Aftalen betyder, at det bliver billigere for borgere og virksomheder at bruge el. Det er gavnligt for særligt de virksomheder, der bruger meget energi.

 - Det her betyder, at Danmark får nogle af Europas laveste elpriser. Det vil være med til at fastholde virksomheder. Og jeg tror også, at det vil være med til at tiltrække virksomheder, siger Lars Christian Lilleholt.

Han peger på, at flere udenlandske virksomheder har ytret ønske om at placere deres datacentre i Danmark.

- Nogle af dem har jeg hørt pege på, at PSO var en hindring eller kunne være en udfordring i forhold til at placere sig i Danmark.

- Jeg er overbevist om, at det her vil kunne trække andre virksomheder til. Det vil også give mulighed for at skabe vækst og beskæftigelse i virksomheder med et højt energiforbrug, siger han.