Minister: Smitsom bakterie i svinestalde skal bekæmpes med forskning

Der skal forskes mere i, hvordan MRSA kan behandles, og hvordan den spredes, siger Dan Jørgensen.

Den frygtede bakterie MRSA findes i to ud af tre danske svinestalde, og det er ganske bekymrende, mener fødevareminister Dan Jørgensen (S).

- Det er ovenikøbet i en periode, hvor vi samtidig i Danmark har nedbragt vores antibiotikaforbrug ret markant. Det siger noget om, at det er et ret alvorligt problem, som der desværre ikke er nogen nemme løsninger på, siger han til Ritzau.

Dan Jørgensen varsler stramninger og en ny handlingsplan, efter at en ny ekspertrapport viser, at der på fire år er sket en firdobling af antal smittede svinebesætninger.

- Selv om ekspertgruppen er sammensat af de mennesker i Danmark og formentlig også i resten af verden, der ved mest MRSA, så siger de ligeud, at der er ret mange ubekendte, ret mange ting, man ikke ved om bakterien, siger han og fortsætter:

- Derfor skal der forskes noget mere i, hvordan MRSA kan behandles, og hvordan den spredes.

I weekenden lancerede Videncenter for Svineproduktion (VSP) en plan for, hvordan MRSA skal begrænses i Danmark. Inden 2020 skal forbruget af antibiotika i svinestaldene reduceres med 10 procent.

Men fødevareministeren vil ikke gå ind i diskussionen om, hvorvidt målet, set i lyset af den nye ekspertrapport, er for lavt sat.

- Det er godt, at landbruget selv laver mål for nedbringelse af antibiotikaforbruget. Om en reduktion på 10 procent i 2020 er den rette målsætning - det vil jeg ikke kommentere nu.

- Men der skal ske en markant reduktion og en reduktion på halvdelen af brugen af tetracyklin er i hvert fald ikke nok. Der skal ske en udfasning af den bredspektrede tetracyklin.

SF vil gå til forhandlingerne med Dan Jørgensen med et krav om en halvering af forbruget af antibiotika, men ikke noget fast årstal.

- Ekspertgruppen er meget klar i mælet, og i SF er vi fuldstændig enige: der er brug for at reducere antibiotikaforbruget i landbruget, og der skal sætte ambitiøse mål for at nedbringe det. Vi kan ikke leve med så stort et forbrug, siger SF's fødevareordfører Lisbeth Bech Poulsen.

- Når to tredjedele af besætningerne er inficeret, så må vi stoppe op og spørge os selv hvad det er vi gør ved vores sundhed, vores fødevarer og vores dyrehold. Svineproducenternes mål om en reduktion på 10 procent er ikke ambitiøst nok.