I det fynske folks tjeneste

Minister svarer igen på planer om "urimeligt høje takster på Storebælt"

Fynsk folketingskandidat mener, at transportministeren knuser drømmene om lavere takster over Storebæltsbroen. Nu svarer ministeren igen med kritik af Socialdemokratiet.

Skal priserne sættes ned på Storebæltsbroen, hvis der både kommer forbindelser over Kattegat og til Femern? Foto: Thomas Greve

I et debatindlæg på tv2fyn.dk retter den fynske folketingskandidat Alexander Grandt (S) kritik af transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. 

 

Læs også Min mening: Regeringen knuser ambition om lavere afgifter på Storebælt

 

Det sker i forbindelse med regeringens planer om en forundersøgelse af Kattegatforbindelsen mellem Jylland og Sjælland. Det går ud over fynboer og især storebæltskunder, der ønsker lavere takster over Storebælt, mener Alexander Grandt.

- Forbindelsen mellem Jylland og Sjælland er efterhånden blevet lidt af et prestigeprojekt for Liberal Alliance, der ellers i flere omgange har talt for, at broafgiften over Storebæltsbroen helt skal fjernes. Nu er det partiets egen transportminister, Ole Birk Olesen, der igangsætter en forundersøgelse, der forudsætter urimeligt høje takster på Storebælt. Storebælt kan altså fortsætte som malkeko for finansiering af infrastruktur i Danmark, skriver Alexander Grandt i sit indlæg på tv2fyn.dk.

Fakta om Kattegatforbindelsen

En bro over Kattegat har været diskuteret siden 2007.

 

Regeringen og Dansk Folkeparti genopliver planen om en fast forbindelse over Kattegat. Læs om forløbet her.

 

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har fremlagt nye beregninger, der viser, at broen mellem Jylland og Sjælland kan finansieres uden tilskud fra staten.

 

Læs om forløbet i sagen her.

 

* I 2015 lagde daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) planen på is, da man skønnede, at det ville blive urealistisk dyrt.

 

* Dengang hed det, at en kombineret vej- og togforbindelse over Kattegat ville beløbe sig til 118 milliarder kroner.

 

* Nu viser nye tal fra Transportministeriet, at hvis jernbanen ikke er inkluderet, kan anlægsomkostningerne reduceres betragteligt.

 

* Uden jernbanedelen og de tilhørende landanlæg kan de samlede anlægsomkostninger reduceres til 58 milliarder kroner.

 

* Dermed kan forbindelsen blive finansieret af brugerbetaling og være tilbagebetalt af trafikanterne på 32 år - uden tilskud fra staten.

 

* Regeringen og Dansk Folkeparti vil nu have tallene regnet efter og venter at være klar med en konklusion i slutningen af 2018.

 

Kilde: Transportministeriet

Se mere

Kattegatforbindelsen skal - hvis den bygges - gå fra Jylland til Sjælland via Samsø.  Foto: Presse

- Ikke nok med, at en kattegatforbindelse unægtelig vil have negative konsekvenser for fynsk vækst- og erhvervsudvikling, så vil fastfrysningen af storebæltstaksterne ramme Fyn ekstra hårdt, fortsætter Alexander Grandt.

Minister: Taksten er så langt nede, som den kan

På sin facebookprofil svarer Ole Birk Olesen igen på kritikken og kritiserer samtidig socialdemokraterne for at føre én politik for folketingsgruppen og en anden for deres kandidater.

- Alexander Grandt mener, at hvis en kattegatforbindelse gennemføres, så kan taksten på Storebælt ikke fjernes. Virkeligheden er, at vi tilbage i 2018 satte taksten så langt ned, som vi kunne, uden at skade netop den kommende brugerbetalte faste forbindelse over Femern, som også socialdemokraterne bakker helhjertet op om, skriver Ole Birk Olesen.

Det er altså den kommende Femernforbindelsen - en 18 kilometer lang tunnel - der er årsag til, at taksterne på Storebæltsbroen ikke kan sænkes yderligere eller fjernes helt - og ikke en mulig kattegatforbindelse, fastslår ministeren.

Bredt flertal står bag Femernforbindelsen

Et bredt flertal i Folketinget står bag planerne om Femernforbindelsen fra Lolland til Tyskland. Derudover understreger transportministeren, at det er de borgerlige partier - og ikke Socialdemokratiet - der har sænket priserne på at køre over Storebæltsbroen.

Fakta om Femernforbindelsen

En Østersø-tunnel vil ifølge Femern A/S gavne miljø og beskæftigelse og skabe vækst og europæisk samarbejde.

 

Tunnelen under Østersøen mellem Lolland og Femern skal efter planen stå færdig i 2028. Den bliver til både biler og tog. 

 

Danmarks udgifter til det hidtil største anlægsprojekt herhjemme bliver over 52 milliarder kroner. Ifølge tunnelselskabet Femern A/S er der mange fordele og en række gode grunde til at bygge forbindelsen. 

 

Læs nogle af Femern A/S's argumenter her:

 

* Biler, lastbiler og især godstog i transit sparer tid og 160 kilometers kørsel, fordi de ikke behøver tage turen over Fyn og Jylland.

 

* Det vil frigøre kapacitet til landsdelstrafikken mellem Øst- og Vestdanmark og give bedre plads på skinnerne til passagertog mellem Jylland og Sjælland. 

 

* Femern-tunnelen fjerner en vigtig flaskehals og bliver en del af fremtidens europæiske transportnetværk.

 

* Tunnelen forbedrer mulighederne for at fragte varer med jernbane og forbinder Danmark bedre med det europæiske marked. 

 

* Forbindelsen giver større muligheder for grænseoverskridende samarbejde - til gavn for kultur, videnskab og turisme.

 

* 3.000 mennesker i Danmark og Tyskland kommer i direkte beskæftigelse i anlægsfasen, ligesom drift og vedligeholdelse af tunnelen vil skabe permanente job.

 

* For hver ansat hos entreprenørerne ansættes en ekstra medarbejder hos underleverandører.

 

Entreprenører vil ansætte lærlinge i anlægsfasen (cirka 500 mandeår).

 

Kilde: Femern A/S

Se mere

 

Femernforbindelsen mellem Lolland og Femern står efter planen klar i 2028.

 

- Hvis turen over Femern kommer til at koste 500 kroner, mens turen over Storebælt fremover bliver meget billigere end i dag eller gratis, så hænger økonomien i Femernforbindelsen ikke sammen. Og da et bredt flertal i Folketinget ønsker Femernforbindelsen, så er der grænser for, hvor langt det samme brede flertal kan sænke taksten på Storebælt, forklarer Ole Birk Olesen.

- Hvis vi ikke kan sænke taksterne på Storebælt yderligere i de kommende år på grund af hensyn til Femernforbindelsen, så kan vi lige så godt udnytte årene til også at anlægge en brugerbetalt fast forbindelse over Kattegat.

Mindre trafik på Fynske Motorvej

Ifølge transportsministeren vil en forbindelse mellem Jylland og Sjælland også komme fynboerne til gode, da den vil aflaste Fynske Motorvej.

Anders Grandt holder fast i, at han vil arbejde for lavere storebæltsafgifter, selv om Femern-forbindelsen forventes klar om ti år.

- Min holdning ligger fast. Broafgiften på Storebælt skal ned, og brugerbetalingen skal svare til de udgifter, der er ved drift og vedligeholdelse af broen, når den er tilbagebetalt i 2034. Det er i den grad skuffende, at de borgerlige partier løber fra den ambition.

Oprindeligt var det planen, at det skulle være stort set gratis at køre over Storebæltsbroen, når gælden var betalt.