Minister vil skabe nye job på landet

Der skal mere gang i grøn omstilling og iværksætteri på landet. Carsten Hansen er klar til at bruge de nye muligheder fra EU til at flytte penge fra hektarstøtte til udvikling.

Det er EUs nye budget, der åbner mulighed for, at Danmark kan flytte én milliard kroner fra hektarstøtte til landdistriktpuljen, der kan være med til at skabe vækst på landet.

- Jeg ser i det nye EU-budget nogle rigtigt gode muligheder for at komme i gang med at skabe innovation, arbejdspladser og grøn omstilling i landområderne, siger Carsten Hansen(S), der Minister for By, Bolig og Landdistrikter.

Først forhandling

EU-budgettet betyder, at støtten til dansk landbrug over de næste syv år daler med 1,4 milliarder kroner, og herudover kan Danmark vælge at flytte yderligere en milliard til landdistriktpuljen.

- Nu skal budgettet først vedtages i EU-parlamentet, og herefter skal vi i gang med forhandlingerne i Danmark. Men jeg forventer, at vi kan komme i gang med omstillingen i løbet af næste år, siger Carsten Hansen.