Mink-stank-sag havner på ministerens bord

En EU-politiker og en socialdemokratisk gruppeformand vil give kommunerne mulighed for at sige nej til minkfarme.

De mulige lugtgener fra en ny minkfarm i Brenderup ved Middelfart har fået naboer helt op i det røde felt. De frygter konsekvenserne, når 6500 minktæver og en 3,2 millioner liter stor gylletank flytter ind på farmen.

Det fortalte TV 2/Fyn søndag.

Middelfart Kommune har givet tilladelsen - men havde reelt ikke andre muligheder, da reglerne for dyrehold i de store linjer er dikteret af regler fra Folketinget. Det vil to socialdemokrater nu have lavet om på.

Mærkværdige regler

3006 mink

EU-politiker Dan Jørgensen og Middelfarts gruppeformand Johannes Lundsfryd Jensen har derfor skrevet til miljøminister Pia Olsen Dyhr.

- Vi ønsker at drage ministerens opmærksomhed på, er, at der for netop minkfarme synes at være tvivl om, hvorvidt pelsdyrbekendtgørelsens afstandskrav er tilstrækkelige til at sikre naboer mod lugt-, flue- og andre gener i samme grad, som lugtgenekriterierne for øvrige typer af dyrehold. Der er således - så vidt vi er bekendt - ikke foretaget systematiske/videnskabelige undersøgelser af lugtspredning fra minkfarme. Derfor er det ikke muligt at opstille en lugtspredningsmodel for minkfarme på samme måde, som der er for kvæg, svin og fjerkræ, skriver de to i en fælles henvendelse til ministeren.

Ens regler - uens forhold

Minkavlen er bedre end sit rygte, mener minkavlerne
Minkavlen er bedre end sit rygte, mener minkavlerne

De to undrer sig også over at der er samme regler for farme med 600 mink, som med 10.000. Her er der ikke forskel på den afstand, der skal være til naboerne.

Se hele henvendelsen

Kære Pia Olsen Dyhr

Håndværkere er lige nu ved at opføre en stor minkfarm i Brenderup ved Middelfart efter tilladelse fra Middelfart Kommune. Minkfarmens gylletank får plads til 3,2 millioner liter fra de i alt 6.500 minktæver.

Dette sker efter en proces, hvor Middelfart Kommune reelt ikke har haft mulighed for at sige 'nej' til at give tilladelse til at opføre den store minkfarm.

Dette skyldes, at kommunerne - i den konkrete sag altså Middelfart Kommune - kun har meget lille råderum til at sige 'nej', hvis de beregnede geneafstande er overholdt for de dyretyper, hvor der i dag er en beregningsmodel. Dette forhold håber vi, at ministeren vil se nærmere på for at sikre det lokale demokrati og borgernes medinddragelse i så væsentlige beslutninger. Der kunne for eksempel opstilles nogle kriterier, som skulle være opfyldt, for at kommunen kunne sige 'nej'.

Et andet forhold, vi ønsker at drage ministerens opmærksomhed på, er, at der for netop minkfarme synes at være tvivl om, hvorvidt pelsdyrbekendtgørelsens afstandskrav er tilstrækkelige til at sikre naboer mod lugt-, flue- og andre gener i samme grad, som lugtgenekriterierne for øvrige typer af dyrehold. Der er således - så vidt vi er bekendt - ikke foretaget systematiske/videnskabelige undersøgelser af lugtspredning fra minkfarme. Derfor er det ikke muligt at opstille en lugtspredningsmodel for minkfarme på samme måde, som der er for kvæg, svin og fjerkræ, og som er lagt ind som automatisk beregning i husdyrgodkendelse.dk.

Ligeledes bemærker vi, at pelsdyrbekendtgørelsens afstandskrav er de samme for farme med 600 årstæver som for farme med 10.000 årstæver. En større grad af differentiering synes umiddelbart at ville være mere retvisende. Derfor vil vi høre, om der kunne være mulighed for, at Miljøstyrelsen i samarbejde med pelsdyrbranchen fik iværksat undersøgelse/måling af lugtspredning fra minkfarme, så der kunne opstilles en beregningsmodel svarende til, hvad der allerede findes for de øvrige typer af dyrehold.

Vi håber på ministerens forståelse for vores situation og ser frem til at modtage svaret.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

Folketingskandidat i Middelfartkredsen (S)

Johannes Lundsfryd Jensen

Gruppeformand for S i Middelfart Kommune