Mistanke om kogalskab

En fynsk ko mistænkes for at have haft BSE - eller kogalskab, som sygdommen også kaldes.

-

En fynsk ko mistænkes for at have haft BSE - eller kogalskab, som sygdommen også kaldes.


Fødevaredirektoratet har i dag fået meddelelse fra Danish Crowns laboratorium i Herning om, at laboratoriet har undersøgt en prøve fra en ko, der viser tvivlsom reaktion. Prøven er taget som led i de rutinemæssige undersøgelser af slagtedyr.


Koen har opholdt sig i to forskellige besætninger siden fødslen, og begge besætninger er blevet lukket. Besætningerne er beliggende i Fødevareregion Fyns område.


Koen skal nu undersøges nærmere på Danmarks veterinærinstitut.