Mistanke om svinepest fra Fyn lukker slagteri

Svineslagteriet i Horsens midlertidigt lukket efter mistanke om svinepest fra en besætning fra Fyn.

Fødevarestyrelsen har her til morgen fredag 13. juni midlertidigt lukket Danish Crowns slagteri i Horsens, oplyser Fødevarestyrelsen.

Lukningen sker efter mistanke om den alvorlige smitsomme husdyrsygdom svinepest i en gris, som var sendt til slagtning.

Grisen stammer fra en besætning på Fyn.

Fødevarestyrelsen vil i løbet af nogle timer tage stilling til, om mistanken kan afblæses, og slagteriet dermed kan genåbnes.

De foranstaltninger, som er truffet på slagteriet i Horsens, er normal procedure ved mistanke om svinepest. Svinepest er ikke farligt for mennesker, oplyser Fødevarestyrelsen.

Der opstår jævnligt mistanke om svinepest i Danmark. Der har ikke været udbrud af svinepest i Danmark siden 1933.