Mobile boliger til hjemløse

Odense Kommune vil oprette en mobil skurvognsby til udsatte befolkningsgrupper. Skurvognene skal være et alternativ til en fast bolig. I første omgang kommer byen til at stå på Kildemosevej i Odense.

Odense Kommune godkender skurvognsby

Odense Kommune vil oprette en mobil skurvognsby til udsatte befolkningsgrupper. Skurvognene skal være et alternativ til en fast bolig. I første omgang kommer byen til at stå på Kildemosevej i Odense.

De laver for meget larm og uro i almindelige boligkvarterer, og livet på gaden er for hårdt. Sådan er situationen for nogle fynboer. Typisk er det mennesker, der lider af et alkohol- eller stofmisbrug og er socialt utilpasset.

Aalborg Kommune har med succes etableret en mobil skurvognsby til byens skæve eksistenser. Og det er denne model, Odense nu vil førsøge sig med. Kultur- og Socialudvalget godkendte i dag ordningen, der bliver støttet af By- og Boligministeriet med 1,5 millioner kroner.

Den mobile skurvognsby vil få plads til otte boliger, og i første omgang skal minibyen placeres på Kildemosevej 8-10. Miljø- og teknikudvalget skal dog først udarbejde en lokalplan for området, som så skal godkendes af byrådet.

Boligerne i skurvognene bliver på 21 kvadratmeter, og de kommer til at koste ca. 1500 kr om måneden. I forbindelse med den mobile by er det tanken at oprette et værested, som skal drives af Kirkens Korshær.

Boligerne bliver mobile for ikke at komme i karambolage med byggevedtægterne. Og så er de jo også forholdsvis nemme at flytte, hvis naboerne bliver trætte af skurvognsbyens indbyggere.