I det fynske folks tjeneste

Modtagere af sygedagpenge i privat behandling

Odense Kommune vil som forsøg tilbyde modtagere af sygedagpenge undersøgelse og behandling på private klinikker. Formålet er, at få odenseanerne tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt og undgå sociale konsekvenser af en lang sygeperiode.

-

Odense Kommune vil som forsøg tilbyde modtagere af sygedagpenge undersøgelse og behandling på private klinikker. Formålet er, at få odenseanerne tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt og undgå sociale konsekvenser af en lang sygeperiode.

Personer med fx knælidelser, ledbåndsproblemer eller seneknuder kan nu se frem til hurtigere behandling. Odense Kommune er klar til at åbne op for privat behandling af modtagere af sygedagpenge.

Lovændring sidste år
I første omgang planlægger Odense Kommune at afsætte en halv million kroner til tidlig undersøgelse af sygedagpengemodtagere. Undersøgelserne og den efterfølgende behandling skal foretages på private klinikker eller sygehuse, hvis en behandling ikke er mulig i offentligt regi.

Den nye politik er blevet mulig efter at folketinget sidste år tillod kommunerne at lade borgerne bruge de private behandlingstilbud. Hidtil har Odense Kommune ikke anvendt denne mulighed, men nu lægger Kultur- og Socialforvaltningen op til en ændring på området.

Færre penge til langtidssyge
Ændringen vil samtidig betyde, at der skal bruges færre penge på patienter, der har været på sygedagpenge i lang tid. Til gengæld håber kommunen, at en tidlig indsats kan forhindre mange borgere i at glide helt ud af arbejdsmarkedet på grund af en sygdom de ikke kan få behandlet.

I første omgang vil Odense Kommune give henvisning til privat behandling til personer, der er truet af sociale problemer. Det er samtidig en betingelse, at der er lang ventetid på offentlig behandling og at prisen på den private behandling er rimelig.

Kommunens Kultur- og Socialudvalg skal behandle sagen i næste uge.