Mor: Betyder det, at hvem som helst kan tage tøjet af børn?

En fynsk skoleleder slipper for en straffesag om blufærdighedskrænkelse i den såkaldte nissehuesag fra Assens. Afgørelsen ryster en tidligere forælder.

- Konsekvenserne af afgørelsen er svære at overskue. Hvad betyder det, at man kan tage tøjet af børn for sjov og tale om deres krop? Det er meget penibelt, siger Lise Thorsen, der er tidligere forælder på Strandmølleskolen i Assens.

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi har besluttet at opgive at rejse tiltale mod lederen af Strandmølleskolen i Assens for blufærdighedskrænkelse af to elever på skolen i forbindelse med en morgensamling den 17. december 2014, som endte med, at to drenge fra 2. klasse stod på scenen kun iført underbukser foran et publikum af elever, lærere og forældre.

- Betyder det så, at hvem som helst når som helst kan tage tøjet af børn til munterhed eller værre? Jeg er ikke klar over, hvor grænsen går, men jeg synes, det er en meget vanskelig sag og en svær sag for lokalsamfundet, siger Lise Thorsen.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der ikke er bevis for, at skolelederen har udøvet et "uterligt forhold", som er det udtryk loven bruger, og at det derfor ikke kan bevises, at der er begået et strafbart forhold i form af blufærdighedskrænkelse.

- Sagen er meget atypisk, siger advokaturchef Lars Ole Pedersen fra anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

- Vi har gjort pænt mange anstrengelser for at finde fortilfælde, der med rimelighed kan sammenlignes med denne sag, men det er ikke lykkedes, siger advokaturchefen.