I det fynske folks tjeneste

Mor får ingen erstatning for dræbte døtre

Kvinde var ikke direkte offer, da eks-mand dræbte parrets børn på Fyn, og hun får derfor ingen penge.

En mor til to dræbte piger har ikke krav på erstatning.

Sådan lyder afgørelsen fra Østre Landsret mandag, som i modsætning til flertallet i byretten, finder, at moren ikke har ret til erstatning for sine psykiske lidelser.

Landsretten mener ikke, loven giver mulighed for at tilkende erstatning til den fynske kvinde, da hun ikke selv var i fare ved forbrydelsen.

Faren dræbte de to piger i december 2005 i Svendborg. Og senere blev han idømt fængsel i 16 år. Kort før drabene var forældrene gået fra hinanden. Børnene var syv og to år, da faren begik forbrydelsen.

Moren fik beskeden i en telefonsamtale med eks-manden. Han forsøgte kort efter at begå selvmord, men det mislykkedes.

Efter ulykken var moren sygemeldt i en længere periode.

- Uanset den brutale karakter af drabet på M's (moren, red.) døtre og den sorg og det traume, dette har forårsaget, finder landsretten herefter ikke, at der kan tilkendes M erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, skriver retten.

Landsretten mener dog, at der kan være tale om erstatning til indirekte ofre, hvis de pågældende kommer til gerningsstedet og ser den dræbte.

- Efter landsrettens opfattelse kan kredsen af erstatningsberettigede ikke udvides til også at omfatte personer, der får underretning om drab på deres nærtstående, lyder rettens forklaring.

Sidste sommer fik moren medhold i Retten i Svendborg. To dommere nikkede til hendes påstand, mens den tredje sagde nej.

Blandt andet har morens advokat, Christian Dyrhauge-Klargaard fra Svendborg, opfordret dommerne til at spejde ud over landets grænser for at se på udviklingen dér.

- Svensk ret giver mulighed for det, har morens advokat Christian Dyrhauge-Klargaard tidligere sagt.

Han vil nu sammen med moren tage stilling til, om de vil forsøge at få afgørelsen til landets øverste domstol, Højesteret.