Mor til handicappet: Vi skal kende reglerne bedre end kommunen

14-årig Jakob fra Gudbjerg har infantil autisme og har brug for hjælp døgnet rundt. Men selvom familien har ret til hjælp, gav Svendborg Kommune i strid med reglerne afslag på støtte. Nu har Ankestyrelsen igen sat kommunen på plads.

Familien Jørgensen fra Gudbjerg er bare en af de mange familier, der først har fået hjælp fra Svendborg Kommune, efter at de har klaget til Ankestyrelsen. Sidste år omgjorde Ankestyrelsen 83 procent af de klager, der kom fra familier med handicappede børn i Svendborg. Det er rekord på Fyn.

Lilly Jørgensen er mor til handicappede Jakob. For at få lidt luft i dagligdagen søgte hun om fem timers pasning af Jakob om måneden. 

Samme muligheder som andre børn

- Det er enormt hårdt at være i som familie. Jakob kræver omsorg hele tiden, og hvis man skal være i det som par, er man også nødt til at have kærestetid, siger Lilly Jørgensen. 

 

Men i første omgang afviste Svendborg Kommune ansøgningen fra familien Jørgensen. Derefter klagede familien Jørgensen til Ankestyrelsen, hvor de fik ret. Og familien fik ikke bare godkendt fem timers pasning om måneden, men ni en halv time om ugen, som reglerne foreskriver.

- Vi oplever, at vi skal kende paragrafferne bedre end kommunen gør, og der skal skrives rigtige gode ansøgninger. Til trods for det, skal det meste ankes alligevel, siger Jakobs mor. 

Familier med handicappede børn har ret til hjælp eller ydelser, hvis de opfylder nogle bestemte betingelser i serviceloven. Familierne kan for eksempel have ret til hjælpemidler, en handicapbil eller særlig pasning.

- Formålet med loven er at sikre, at handicappede børn så vidt muligt kan få de samme muligheder som andre børn, siger John Klausen, der jurist og lektor ved Offentlig Ret på Aalborg Universitet.

I gang med oprydning

Hos Svendborg Kommune er de godt klar over, at mange familiers ansøgning om hjælp til handicappede børn bliver afvist på et forkert grundlag. 

 

- Jeg tænker, at det er interessant, og det kommer ikke bag på mig. Vi er i gang med en større oprydningsproces for at lave ensretning. Vi tager det til efterretning, når vi får nogle sager hjem igen fra Ankestyrelsen. Vi lærer noget nyt af det, siger Sigrid Andersen, der er familie og uddannelseschef i Svendborg Kommune. 

I alt 14 familier fra Svendborg Kommune fik i 2017 omgjort deres sag hos Ankestyrelsen. Og selvom familierne i sidste ende får hjælp, takket være deres klager til Ankestyrelsen, har kommunens fejlagtige afgørelser konsekvenser for de berørte familier, forklarer en ekspert.

- De år, hvor familierne har ventet og ventet på, at myndighederne behandler deres ansøgninger og efterfølgende klagerne, bliver der ikke kompenseret for i systemet. Familierne har brugt lang tid og mange kræfter på at få det, de havde krav på fra starten, siger Eva Naur Jensen, der er jurist og lektor ved Socialret på Aarhus Universitet.

Belønnes for forkerte afgørelser

På Fyn er Svendborg Kommune langt fra den eneste kommune, hvor antallet af omgjorte afgørelser fra Ankestyrelsen ligger over gennemsnittet. Både Assens og Nordfyn Kommuner har ligeledes flere omgjorte sager end landsgennemsnittet. Og for kommunerne kan det faktisk være en fordel at træffe forkerte beslutninger. Det siger en ekspert fra Aalborg Universitet.

 

- Kommunerne skal jo rette deres fejl, hvis Ankestyrelsen siger, at de har begået fejl. Men man kan godt sige, at kommunerne bliver belønnet for at træffe en forkert beslutning, da mange af ydelserne ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft. Dermed sparer kommunerne penge på at træffe forkert beslutninger, siger John Klausen, der jurist og lektor ved Offentlig Ret på Aalborg Universitet.

I Svendborg Kommune mener familie og uddannelseschefen, at fejl er uundgåelige.

- Det ville være rart, hvis vi altid kunne træffe de rigtige beslutninger, men jeg er rigtig glad for, at vi har flere instanser, og at man kan sige, at det er nødvendigt, at andre kan kigge os i kortene, og det er vi i hvert fald blevet her i 2017, siger Sigrid Andersen fra Svendborg Kommune.