I det fynske folks tjeneste

Motion som Medicin

Forebyggelsesprojektet \"Motion som Medicin\" bliver nu en realitet. Det blev mandag besluttet på et møde i Fyns Amts Forebyggelses- og Sundhedsudvalg, hvor der blev afsat penge til projektet.

-

Forebyggelsesprojektet \"Motion som Medicin\" bliver nu en realitet. Det blev mandag besluttet på et møde i Fyns Amts Forebyggelses- og Sundhedsudvalg, hvor der blev afsat penge til projektet.

Det overordnede formål med projektet er at få mere bevægelse ind i de fynske borgeres hverdag ved at tilbyde hjælp til at komme i gang med motion og fysisk aktivitet. Projektet skal vise, hvordan et sådant tilbud bedst kan tilrettelægges, så flest mulige bliver mere fysisk aktive, også på længere sigt.

- Fysisk inaktivitet er et voksende problem. Den sundhedsmæssige risiko herved kan sidestilles med risikoen ved rygning. Det er derfor et af de områder, vi prioriterer meget højt i amtets forebyggelsesstrategi, siger Bo Libergren, formand for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget.

Projektet kommer til at bestå af to delprojekter: \"Motion i Håndkøb\" og \"Motion på Recept\".

Målgruppen for \"Motion i Håndkøb\" er inaktive voksne, der har brug for hjælp til at finde den rette motionsform og det rette tilbud for at komme i gang med et mere aktivt liv. Motionen er ikke tilskudsberettiget, men der gives et gratis tilbud om hjælp til at komme i gang.

\"Motion på Recept\" er rettet mod folk, der har lidelser, som kan behandles med fysisk aktivitet. Efter henvisning fra egen læge bliver det muligt i en periode at få tilskud til en intensiv træning og evt. kostvejledning. Desuden tilbydes projektdeltagerne hjælp til at finde den rette motionsform. Der vil blive udvalgt fire projektområder, hvor der indgås aftale med lokale samarbejdspartnere om at afprøve \"Motion som Medicin\" i en treårig periode. Der er afsat godt 6 mio. kroner til projektet over 3 ½ år.