I det fynske folks tjeneste

Motorvejen skyld i støjgener hos naboer

Mange fynboer, der bor langs motorvejen, er stærkt plaget af trafikstøj. Faktisk er vejtrafik det største støjproblem i Danmark, og undersøgelser viser, at det påvirker både vores levevis og helbred.

-

Mange fynboer, der bor langs motorvejen, er stærkt plaget af trafikstøj. Faktisk er vejtrafik det største støjproblem i Danmark, og undersøgelser viser, at det påvirker både vores levevis og helbred.

Præcis hvor mange fynboer, der er udsat for skadelig trafikstøj vides ikke, men på landsplan gælder det, at 20 til 25% af boligerne er udsat for vejstøj over 55 decibel, der er den vejledende grænse.

Larmen stresser
Helle og Jørgen Gadegaard er nogle af de støjplagede fynboer. De bor på Skovvej i Nyborg med 60 meter til motorvejen.

\"Jeg bliver meget påvirket af den konstante larm. Jeg føler mig stresset\", siger Helle Gadegaard.

Seniorforsker Hans Bentsen har for nylig lavet en undersøgelse, der viser, at støjen påvirker vores måde at leve på. Eksempelvis lufter støjplagede ikke så meget ud i deres hjem som andre, de sover dårligere, bliver stresset og det har indvirkning på deres indsats på arbejde.

\"De nyeste tyske undersøgelser viser, at støj også påvirker helbredet. Risikoen for hjerte-kar-sygdomme stiger med 20%, hvis man er udsat for støj over 65 dB\", siger Hans Bentsen. 

Tekniske løsninger
Hans Bentsen har forsket i tekniske løsninger af støjproblemerne, og der er faktisk en del, man kan gøre ved det.

\"Der findes både støjreducerende vejbelægning, dæk der støjer mindre, støjskærme og facadeisolering , men det er dyrt, så det kræver en politisk prioritering\", siger Hans Bentsen.

Faldende huspriser
Men så længe der ikke sker noget på det område, bekymrer de støjplagede i Nyborg sig om deres huspriser.

\"Vi står ikke lige over for at sælge, men jeg tror ikke, det er urealistisk, at vores hus er faldet med 100.000 kroner i værdi på grund af den øgede trafikstøj\", siger Helle Gadegaard.

Miljøstyrelsen giver Nyborg-ægteparret ret i, at der er en sammenhæng mellem støj og huspriser. En undersøgelse viser, at for hver gang støjniveauet stiger med en decibel, falder husprisen med 1-1,4%