Motorvejs-rasteplads syd for Ringe

Når motorvejen mellem Svendborg og Ringe åbner for trafik i 2007 bliver det med en rasteplads 2 kilometer syd for Ringe. Det har Trafikminister, Flemming Hansen (C), besluttet.

-

Når motorvejen mellem Svendborg og Ringe åbner for trafik i 2007 bliver det med en rasteplads 2 kilometer syd for Ringe. Det har Trafikminister, Flemming Hansen (C), besluttet.

Vejdirektoratet har undersøgt forskellige mulige placeringer på strækningen og har på baggrund af bl.a. trafiksikkerhedsmæssige overvejelser anbefalet, at anlægget placeres ca. 2 km syd for Ringe, lige nord for Groven/Dynden, øst for motorvejen.

Fyns Amt er enig med Vejdirektoratet, og amtet har tilkendegivet, at Vejdirektoratets forslag til sideanlæg er udformet på en måde, der sikrer en god indpasning i det smukke landskab.

Der bliver dog ikke tale om en rasteplads med tankstation og restaurant, siger Trafikministeren.

- Set i lyset af, at der er tale om en forholdsvis kort strækning, finder jeg ikke, at der er grundlag for at etablere et egentligt serviceanlæg med tankstation mv. på stedet. Men der vil blive etableret parkeringsarealer, stole og borde, toiletter, belysning, turistinformation mv. således at der bliver gode muligheder for, at trafikanterne kan få glæde af anlægget, siger Flemming Hansen (C).