MTBE i drikkevandet

Det farlige tilsætningstof MTBE til benzin er flere gange fundet i vandboringer og i det fynske drikkevand. Stoffet er fundet i grundvandet ved 62 servicestationer på Fyn, og i drikkevandet hos to fynske vandværker.

-

Det farlige tilsætningstof MTBE til benzin er flere gange fundet i vandboringer og i det fynske drikkevand. Stoffet er fundet i grundvandet ved 62 servicestationer på Fyn, og i drikkevandet hos to fynske vandværker.

Siden 1985 er benzin blevet tilsat stoffet MTBE som erstatning for det miljøskadelige bly. Men nu begynder MTBE også at vise sig fra den uheldige side.

Methyl-Tertiær-Butyl-Ether er en alvorlig trussel mod det fynske drikkevand. Når først stoffet er nået ned til grundvandet er det særdeles vanskeligt at komme til livs.

Undersøgelser fra Fyns Amt viser at det især er omkring servicestationer, at der er MTBE i grundvandet. Hos 62 ud af 72 servicestationer fandt amtet MTBE i grundvandet, og i 38 af tilfældene var grænseværdierne overskredet.  Men stoffet er også fundet hos vandværkerne.

Ud af 20 vandværker der analyserede deres boringer for MTBE, fandt de 14 vandværker spor efter MTBE.  Og hos 2 vandværker blev stoffet fundet i drikkevandet.

Oplysningerne fremgår af en ny miljøberetning fra Fyns Amt.

På baggrund af analyserne opfordrer Fyns Amt 152 vandværker til at få undersøgt deres vand for MTBE